Czytelnia / Justyna Pyzia

Absolwentka studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pod opieką prof. dra hab. Bogusława Doparta przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą życia i twórczości Mieczysława Romanowskiego. Honorowy członek Koła Naukowego Romantyzmu UJ. Autorka licznych artykułów na temat historii literatury polskiej, redaktorka tomu O dziennej i nocnej stronie romantycznego podróżowania (2018). Kierownik wydawnictwa w Instytucie Literatury.

Czytaj więcej