Czytelnia / Marek Pacukiewicz

Marek Pacukiewicz - poeta i kulturoznawca, pracownik Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Autor wielu prac z zakresu teorii kultury i antropologii kulturowej, wydał m.in. monografie Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada (2008), Grań kultury. Transgresje alpinizmu (2012), Krajobrazy kontekstu (2021).

Finalista XVII edycji Konkursu im Jacka Bierezina (2011). Wiersze publikował m.in. w: „Akcencie”, „Kresach”, „Śląsku” i „Twórczości”. 

Tomy poetyckie:

Budowa autostrady (2012)
Widokówki (2016)
Wieki średnie (2021)

Źródła internetowe:

Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Kulturze

Wydawnictwo Forma

 

Czytaj więcej