Czytelnia / Olga Radziszewska

Olga Radziszewska (ur. 1994 roku) – specjalista ds. wydawniczych. Absolwentka filologii polskiej i edytorstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Koordynatorka trzech projektów, które zdobyły dofinansowanie w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury – Wiśniowsko godka (2017), Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej (2018) oraz Na Przykopie i Zaborku. Mikrotoponimia gminy Rzewnie (2019).

 

Publikacje:

  • Barszczewska A., (…), Radziszewska O. i inni, 2018, Słownictwo i kultura ludowa gminy Wiśniowa, Wiśniowa.
  • Brytan M., Radziszewska O., 2019, Próba określenia tożsamości regionalnej mieszkańców gminy Wiśniowa, [w:] Nasz język ojczysty – różne oblicza tożsamości, pod red. R. Mazur i B. Żebrowska-Mazur, Kraków, s. 87–105.
  • Brytan M., Kołodziejczyk A., Radziszewska O., 2019, Pierwsze buty – dziecko wiejskie w świecie biedy początku wieku XX. Na przykładzie materiału etnograficzno-językowego zebranego na terenie gminy Kolbuszowa (powiat kolbuszowski), [w:] Kraj-obraz niepodległości. Życie codzienne u progu wolnej Polski, pod red. J. Hoff, I. Wodzińskiej, Kolbuszowa, s. 22–34.
  • Karpeta P., Radziszewska O., 2020, Dusze na pokucie. O ludowym pochodzeniu martwicy z „To lubię” i jej pokrewieństwie z marą pcimską, nr 6 (64), Wrocław, s. 27–38.
  • Mycawka M., Radziszewska O. (red.), 2021, „Studenckie Zeszyty Językoznawcze” z. 6, Kraków.

 

Czytaj więcejzwiń
Loading...