Czytelnia / Redakcja Portalu „Nowy Napis”

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” powstał, aby prezentować czytelnikom szeroki pejzaż współczesnej literatury niekomercyjnej.

Równocześnie – za sprawą towarzyszącej kwartalnikowi krytycznoliterackiej serii wydawniczej, cyklicznie publikowanych tekstów z gatunku ars poetica i bieżącej działalności krytycznej – chcemy poszerzać krąg czytelników kompetentnych do oceny współczesnych zjawisk, wydarzeń i dzieł literackich, a także stale poszukujących nowych nurtów i konwencji w literaturze. Innymi słowy – stwarzać czytelnikowi okazje do pełnego przyjemności odkrywania głębszych sensów kultury.

Portal „Nowy Napis” jest internetowym uzupełnieniem papierowego kwartalnika. Publikujemy eseje, recenzje nowości książkowych, a także filmy wideo: wywiady z twórcami, omówienia, debaty, nagrania poetów czytających wiersze i opowiadających o swojej twórczości.

Nasz portal to także internetowa encyklopedia. Można w niej znaleźć biogramy pisarzy i poetów, opracowania ich twórczości, a nawet wybrane dzieła literackie i krytycznoliterackie. Internetowe repozytorium tekstów powiększa się z tygodnia na tydzień. Na zainteresowanych literaturą czekają także szczegóły dotyczące kolejnych numerów kwartalnika „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” oraz wybrane książki i artykuły opublikowane w serii „Biblioteka Pana Cogito”. 

Czytaj więcej