Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Nostalgiczna pieśń powrotu. O twórczości Floriana Czarnyszewicza

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów dzieł literackich Floriana Czarnyszewicza
 • Rozdział I
  • Los pasierba. Biografia Floriana Czarnyszewicza
 • Rozdział II
  • Królestwo znad Berezyny. O twórczości Floriana Czarnyszewicza
   • Nadberezyńcy. „Pan Tadeusz XX wieku”
   • Wicik Żywica. Powieść programowa
   • Losy pasierbów. Emigracyjny moralitet
   • Chłopcy z Nowoszyszek. Powieść o edukacji i „nowe Wesele”
 • Rozdział III
  • Polska domknięta w mit Interpretacje wybranych fragmentów Nadberezyńców. Powieści w trzech tomach osnutej na tle prawdziwych wydarzeń
   • 1. Bitwa w puszczy. Fabularyzacja opisu i liryzacja prozy
   • 2. Śmierć bohaterska jako nośnik idei Królestwa Polskiego
   • 3. Narrator jako dobry gospodarz. Miara realizmu
 • Bibliografia przedmiotowa
 • Noty o autorach
 • Antologia
  • Nota edytorska
 • Nadberezyńcy. Powieść w trzech tomach osnuta na tle prawdziwych wydarzeń
  • Na Białą Procesję
  • Męstwa nie ubyło
  • Wieczorki
  • Wiosna
  • Nie oddajcie na zgubę…
  • Wilcze życie
  • Na śliską ścieżkę
 • Wicik Żywica. Powieść
  • Część trzecia. Rozdział III
  • Część trzecia. Rozdział IV
 • Losy pasierbów
  • Rozdział XII
  • Rozdział XXIV
 • Chłopcy z Nowoszyszek. Powieść
  • Rozdział XII
  • Rozdział XLV
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
Opis:

Paulina Subocz-Białek oraz Ireneusz Staroń pokazują pisarza znad Berezyny jako autora na wskroś nowoczesnego, sylwicznego, łączącego w swych utworach konwencje eposu, sielanki, romansu, powieści rozwojowej, przygodowej, historycznej, czy też awanturniczo-łotrzykowskiej. Co więcej: zręcznie poruszającego się pomiędzy prawdą i fikcją, autobiografią i beletrystyką, kompozycją otwartą i zamkniętą, poetyką fragmentu i poetyką „całości”; wirtuozersko zderzającego ze sobą rozmaite rejestry i style polszczyzny, a także jej odmiany regionalne – przełamującego patos humorem, a sielankę katastrofizmem. Nowoczesność Czarnyszewicza to także dystans wobec mitotwórczej roli literatury. Zamieszczone w książce analizy odsłaniają pasjonującą grę, jaką artysta prowadzi z „polskim mitem”, zarazem podważając go i utwierdzając, konstruując i dekonstruując.

Loading...