Wydawnictwa / Monografie / Liryka i polityka. Jacek Bierezin, Zbigniew Dominiak, Zdzisław Jaskuła, Witold Sułkowski – o twórczości poetów podziemnego pisma „PULS”

Opis:

Książka jest rodzajem monografii jednego, dość spójnego środowiska literackiego. Tworzą je czterej autorzy, połączeni pewnym podobieństwem życiorysów, miejscem zamieszkania, a także okolicznościami społeczno-politycznymi, w których przyszło im  pisać.

Najstarszy z nich, Witold Sułkowski, urodził się w 1943 roku; najmłodszy, Zdzisław Jaskuła – w 1951 r. Pierwszy z nich w Warszawie, ale zaraz po wojnie znalazł się w Łodzi, drugi – w Łasku, lecz (od rozpoczęcia studiów polonistycznych na Uniwersytecie Łódzkim) też był związany z Łodzią do końca życia. Jacek Bierezin i Zbigniew Dominiak byli łodzianami, razem rozpoczynali studia na UŁ w 1967 roku, a zatem kilka miesięcy przed wydarzeniami 1968 r., które wstrząsnęły ówczesnym życiem akademickim i artystycznym, a wraz z nimi podstawami gomułkowskiej „małej stabilizacji”.

Autorzy opracowania świetnie pokazują, w jaki sposób poezja wspomnianych autorów stawała się artystyczną konsekwencją sprzeciwu, a zarazem odpowiedzią młodej generacji twórców na ówczesną sytuację polityczno-społeczną; w jaki sposób świadczyła o wyborze etycznym – o imperatywie mówienia prawdy, demaskowania kłamstw komunistycznej nowomowy.

Spis treści:
 • Rozdział I Pismo z drugiego obiegu. O działalności i programie „Pulsu. Nieregularnego kwartalnika literackiego” 1.1. Początki drugiego obiegu wydawniczego;  1.2. „Puls” – program pisma, jego twórcy i współpracownicy;  1.3. Polemiki i dyskusje na łamach „Pulsu”;  1.4. Poezja na łamach „Pulsu”;  1.5. Dystans, ironia, prześmiewczość;  1.6. Wewnątrzredakcyjne spory. Biblioteka „Pulsu”;  1.7. Represje i prześladowania;  1.8. Uwagi końcowe; 
 • Rozdział II „Pisarz zawsze powinien być przeciwko władzy”. Biografia i twórczość Jacka Bierezina 1.1. O Jacku Bierezinie garść wspomnień; 1.2. Rozmowa z Jackiem Bierezinem; 1.3. Interpretacje wybranych utworów ; 1.3.1. Obywatelskie powinności a Poezja. Wiersz odświętny o codziennym milczeniu; 1.3.2. Liryka refleksyjna „W czasach niejednoznacznych wyborów”. Tyle rzeczy;
 • Rozdział III Ortodoksyjny nowofalowiec. Biografia i twórczość Witolda Sułkowskiego 1.1. Kilka słów o pisarstwie; 1.2. Emigracyjna publicystyka Witolda Sułkowskiego;  1.3. Interpretacja wybranych utworów; 1.3.1. Jak dotrzeć do drugiego człowieka? Szkoła zdobywców;
 • Rozdział IV Artysta wszechstronny. Biografia i twórczość Zdzisława Jaskuły 1.1. Poeta, reżyser, publicysta;  1.2. Działalność poetycka i teatralna;  1.3. Felietonistyka;  1.4. Rozmowa ze Zdzisławem Jaskułą;  1.5. Interpretacje wybranych utworów;  Odwołany wieczór autorski w większym mieście;  1.5.1. Zbigniew Dominiak, Wieczór autorski o zmierzchu świata (fragment interpretacji);
 • Rozdział V Mówić inaczej. Biografia i twórczość Zbigniewa Dominiaka 1.1. O życiu i pisarstwie; 1.2. Rozmowa ze Zbigniewem Dominiakiem; 1.2.1. Droga do pisarstwa; 1.2.2. O wierszach z autorskiej perspektywy; 1.3. Interpretacje wybranych utworów; 1.3.1. Pieczęć języka. Od okna – do okna (Entwicklungsroman);
 • JÓZEF ŚRENIOWSKI Tomasz Filipczak (7 luty 1954–7 luty 2019)
 • Antologia
 • Jacek Bierezin *** [Nie widziałem nigdy tego dnia…]; Rzeczy małe;  Widok z wieży w Sydney;  San Esteban, Salamanca;  Wielomiesięczne kryzysy;  Tyle rzeczy;  Nowy Jork, trzynasty miesiąc roku, godzina dwudziesta piąta;  W czasach niespokojnego słońca;  Z Tobą bez Ciebie;  Motyw przewodni po czterdziestce;  Wiersz odświętny o codziennym milczeniu;  *** [W każdym razie na pewno żyjemy…]; 
 • Witold Sułkowski Autoportret;  Kosmos;  Metafizyka;  Elegia na śmierć szafy;  Szkoła Zdobywców;  Nowe czasy idą ;  Uroczystość;  Klęcząc pod murem;  Odejście;  Wieczność;   
 • Zdzisław Jaskuł Maszyna do pisania; Głosy;  Dalej;  Ona;  Scena;  Światowy Miesiąc Serca 1972 ; Zbieg okoliczności; Paramnezja; Poezja lingwistyczna; Testament mój;
 • Zbigniew Dominiak Graficzna schizofrenia z marginesem; Jawność snów;  Głos;  Entelechia;  Kruszynko którą kołyszę;  *** [Za ścianą uwiera człowiek…];  Moja praska wiosna;  Chwila w celi Konrada, 25 czerwca 1996;  Bourdelle w Nowogródku, 24 czerwca 1996;  Nieudaną walkę o sławę prowadzą poeci;  Hölderlin;  Motyl;  Oglądając fotografię zrobioną w Rodrysinie;  Od okna – do okna (Entwicklungsroman);