Wydawnictwa / Monografie / Żywe ryby na piasku. Poeci londyńskich „Kontynentów"

Opis:

Andrzej Busza, Bogdan Czaykowski, Adam Czerniawski, Jan Darowski, Florian Śmieja – czy wiemy o ich twórczości coś więcej niż może zawierać encyklopedyczne hasło? A przecież właśnie oni tworzyli grupę literacką „Kontynenty”, która jako pierwsza w dziejach polskiej literatury dojrzewała i debiutowała na obczyźnie – w Londynie na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Choć każdy z nich ma bogaty dorobek literacki, a niektórzy doczekali się już monografii trudno mówić, by ich twórczość na dobre zadomowiła się w naszej świadomości literackiej. Książka Jerzego Sikory może to zmienić: stanowi przystępne i rzetelne kompendium wiedzy o historii grupy, pasjonujących biografiach jej członków oraz o ich twórczości.

Spis treści:
 • Rozdział I. Wolni od kompleksu emigracyjności Grupa literacka „Kontynentów”
  • 1. Dzieje i struktura grupy a
  • 2. Poglądy pozaliterackie
  • 3. Teoretyczne poglądy literackie 3.1. Antyprogramowość  3.2. Refleksja nad językiem  3.3. Wobec tradycji   
  • 4. Charakterystyka twórczości poetyckiej
  • 5. Główne idee wpisane w poezję 5.1. Kwestie epistemologiczne
 • Rozdział II. Tajemniczy młodzi o barwnych, niemal powieściowych życiorysach. Biografie poetów „Kontynentów”
  • 1. Biografie „pierwszej piątki”
  • 2. Biografie pozostałych poetów „Kontynentów”
 • Rozdział III. W świetle neoklasycyzmu. O twórczości poetów „Kontynentów”
  • 1. Pochód czerni. Poezja Andrzeja Buszy
  • 2. Bezwstydny w swoim wstydzie. Poezja Bogdana Czaykowskiego
  • 3. Sączy się światło. Poezja Adama Czerniawskiego
  • 4. Z berłem paradoksów. Poezja Jana Darowskiego
  • 5. Wotum ufności. Poezja Floriana Śmiei
 • Rozdział IV. Im bliżej światła rzecz, tym bardziej zacieniona. Interpretacje wybranych wierszy
  • 1. Andrzej Busza, „Szachy“. Miłosna gra
  • 2. Andrzej Busza, „Niedziela w supermarkecie“. Kosmiczny jarmark
  • 3. Bogdan Czaykowski, „Argument“. Ni tu, ni tam
  • 4. Bogdan Czaykowski, „Okanagańskie sady“. Ziemski raj
  • 5. Adam Czerniawski, „Topografia wnętrza“. Arkadia jest w nas
  • 6. Adam Czerniawski, „Sąd Ostateczny“. Sądny dzień nie taki straszny
  • 7. Jan Darowski, „Z psychologii klucza“. Kluczenie wśród słów
  • 8. Jan Darowski, „Wieki nasze. (Z półuchem na A. Wata)“. O władzy inaczej
  • 9. Florian Śmieja, „Obawa“. Modlitwa poety
  • 10. Florian Śmieja, „Prochy“. Być znalezionym w Zaduszki
 • Antologia
  • Andrzej Busza
  • Bogdan Czaykowski
  • Adam Czerniawski
  • Jan Darowski
  • Florian Śmieja
 • Streszczenie