Czytelnia / Alina Świeściak

Alina Świeściak – pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się polską literaturą dwudziestowieczną i najnowszą. Redaktor naczelna kwartalnika kulturalnego „Opcje”. Od 2019 roku członkini kapituły Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. 

Twórczość:

Prace naukowe:

  • Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego, Kraków 2003
  • Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Kraków 2010
  • Translatologiczne wyprawy i przechadzki, Katowice–Częstochowa 2010
  • Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010), Mikołów 2010
  • Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią a heteronomią, Kraków 2019

Źródła internetowe:

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=106874&_k=5t7mcl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Alina_Świeściak

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...