O nas

Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” powstał, aby prezentować czytelnikom szeroki pejzaż współczesnej literatury niekomercyjnej.

Równocześnie – za sprawą towarzyszącej kwartalnikowi krytycznoliterackiej serii wydawniczej, cyklicznie publikowanych tekstów z gatunku ars poetica i bieżącej działalności krytycznej – chcemy poszerzać krąg czytelników kompetentnych do oceny współczesnych zjawisk, wydarzeń i dzieł literackich, a także stale poszukujących nowych nurtów i konwencji w literaturze. Innymi słowy – stwarzać czytelnikowi okazje do pełnego przyjemności odkrywania głębszych sensów kultury.

Portal „NowyNapis.eu” jest internetowym uzupełnieniem papierowego kwartalnika. Publikujemy eseje, recenzje nowości książkowych, a także filmy wideo: wywiady z twórcami, omówienia, debaty, nagrania poetów czytających wiersze i opowiadających o swojej twórczości.

Nasz portal to także internetowa encyklopedia. Można w niej znaleźć biogramy pisarzy i poetów, opracowania ich twórczości, a nawet wybrane dzieła literackie i krytycznoliterackie. Internetowe repozytorium tekstów powiększa się z tygodnia na tydzień. Na zainteresowanych literaturą czekają także szczegóły dotyczące kolejnych numerów kwartalnika „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” oraz wybrane książki i artykuły opublikowane w serii „Biblioteka Pana Cogito”. 
 

Zdjęcie - Józef Maria Ruszar

Józef Maria Ruszar

Dyrektor, Redaktor naczelny Kwartalnika „Nowy Napis”

(ur. 1951) – Dyrektor Instytutu Literatury, redaktor naczelny Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis”. Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Od 2004 roku organizuje międzynarodowe konferencje naukowe pod nazwą Warsztaty Herbertowskie i wydaje serię Biblioteka Pana Cogito (42 tomy do roku 2019). Jest autorem książek: Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta (2004); Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Z. Herberta (2014); Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki (2016); Mane, tekel, fares. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza (2019); Zapasy ze światem Zbigniewa Herberta. Esej w życiu pisarzy w czasach pierwszych sekretarzy (2020), Na ziemi i niebie. Szkice o ziemskiej i niebieskiej ojczyźnie Jana Polkowskiego (2022); wydał album Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta (2006). W latach 2016–2019 był kierownikiem grantu „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX wieku” (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki nr 11H 13 0472 82). Od 2016 roku jest adiunktem w Akademii Ignatianum w Krakowie. Wydał książkę „Czerwone Pająki”. Dziennik żołnierza LWP (2017).

Zdjęcie - Paweł F. Nowakowski

Paweł F. Nowakowski

Zastępca Dyrektora, Redaktor naczelny kwartalnika „Trimarium”

(ur. 1980) – Zastępca Dyrektora Instytutu Literatury. Redaktor naczelny międzynarodowego kwartalnika naukowego „Trimarium. The History and Literature of Central and Eastern European Countries”.

Doktor historii (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i magister teologii (Papieska Akademia Teologiczna), wykładowca akademicki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prowadzi programy z zakresu publicystyki historycznej w TVP Historia i w kanale „Historia dzieje się!” na Youtube. Autor kilku książek, kilkudziesięciu publikacji naukowych, redaktor czasopism kulturoznawczych i historycznych.

Loading...