Kontakt

Instytut Literatury ul. Smoleńsk 16/1 31-112 Kraków Uwaga: materiałów niezamawianych redakcja nie odsyła. Uwaga: redakcja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.