Czytelnia / Andrzej Przyłębski

Andrzej Przyłębski (ur. 14 maja 1958Chmielniku) – filozof, profesor nauk humanistycznych, tłumacz, kulturoznawca i dyplomata. Studiował filozofię i nauki społeczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską poświęcił Martinowi Heideggerowi. Doktoryzował się w Instytucie Filozofii UAM w 1987 roku dysertacją o Emilu Lasku.

W latach 1991–1992, jako stypendysta bońskiej Fundacji Alexandra von Humboldta, pracował na Uniwersytecie Heidelberskim nad habilitacją na temat szkoły badeńskiej. W 1994 roku, jako stypendysta Konferencji Rektorów Niemieckich Akademii Nauk w Berlinie, pracował nad hermeneutyczną teorią historii. W 1995 roku otrzymał stypendium IWM w Wiedniu, gdzie dokonał przekładu Filozofii pieniądza Georga Simmla.

W 2002 roku został profesorem UAM, a w 2009 roku z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymał tytuł profesorski. W 2003 roku oraz latach 2006–2007 był profesorem filozofii na Technische Universität Chemnitz. W 2011 roku przeszedł z Instytutu Filozofii UAM do Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Od 2010 roku jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, a także (od 2004 roku) redaktorem naczelnym pisma „Fenomenologia”. W latach 2003–2011 był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, a od 2012 roku jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Upowszechniania Nauki w MNiSW. W 2016 roku został powołany na stanowisko ambasadora RP w Niemczech.

Twórczość:

 • Emila Laska logika filozofii, Poznań 1990
 • W poszukiwaniu królestwa filozofii. Z dziejów neokantyzmu badeńskiego, Poznań 1994
 • Hermeneutyczny zwrot filozofii, Poznań 2004
 • Gadamer, Warszawa 2006
 • Etyka w świetle hermeneutyki, 2010
 • Duch czy życie? Studia i szkice z filozofii niemieckiej, Poznań 2011
 • Hermeneutische Philosophie als Wissenschaft. Bemerkungen im Ausgang von Gadamer und Fleck, Rostock 2011
 • Dlaczego Polska jest wartością. Wprowadzenie do hermeneutycznej filozofii polityki, Poznań 2013
 • Sense, Meaning and Understanding. Towards a Systematic Hermeneutical Philosophy, Berlin 2013
 • Krytyka rozumu hermeneutycznego. Preliminaria, Kraków 2016
 • Ethics In the Light of Hermeneutics, Berlin 2017
 • Hermeneutyka. Od sztuki interpretacji do teorii i filozofii rozumienia, Poznań 2019

Źródła internetowe:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Przy%C5%82%C4%99bski

http://kulturoznawstwo.amu.edu.pl/pracownicy/andrzej-przylebski/

Czytaj więcej