Czytelnia / Dorota Kudyba

Dorota Kudyba – studentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, absolwentka Relacji Międzykulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim; brała udział w międzynarodowych konferencjach: Dialog dwóch kultur, 3-9  Września 2017wygłaszając referat: Obraz imigranta z Europy Wschodniej w prozie Conrada na tle prozy anglojęzycznej; Das Fremde in Kultur, Literatur und Sprache des 20. Und 21. Jahrhunderts, 15-16 Września 2017wygłaszając referat: Das Klischee der Flüchtlinge in den polnischen Medien (ausgewählte Beispiele). Obydwa ukazały się w tomach pokonferencyjnych. Brała udział w konferencjach krajowych: Mury. Ruchy migracyjne i uchodźstwo w przestrzeni kulturowej i historycznej, 2-3 Grudnia 2017, wygłaszając referat: Obraz uchodźcy w mediach na podstawie artykułów zamieszczanych na portalu Onet.pl i Niezależna.pl w 2016 roku, który ukazał się w tomie pokonferencyjnym; Ochrona Dziedzictwa kulturowego i budowa społeczeństwa obywatelskiego - bariery i dobre praktyki, 26-27 Września 2019, wygłaszając referat: "Jak zrobić coś pośrodku niczego?" - czyli o Pannonica Festiwal w Barcicach.

Czytaj więcej