Czytelnia / Grażyna Maroszczuk

Grażyna Maroszczuk – historyk literatury, doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Obszar jej zainteresowań badawczych wyznacza autobiograficzna problematyka współczesnych tekstów prozatorskich i paraliterackich. W swoich studiach pyta o egzystencjalny wymiar literatury, zapisane w prozie doświadczenie lęku, prozatorskie świadectwa trwania wobec przemocy Historii, wobec śmierci.

Twórczość:

  • Dyskurs i historie. O powieściach Andrzeja Szczypiorskiego, Katowice 2004
  • Świadectwa – rozmowy – kreacje. W kręgu tekstów interlokucyjnych, Katowice 2012

Źródła internetowe:

https://wydawnictwo.us.edu.pl/author/807

http://www.inolp.us.edu.pl/zaklady/zaklad-literatury-xx-i-xxi-wieku/grazyna-maroszczuk/

Czytaj więcejzwiń
Loading...