Czytelnia / Janusz M. Paluch

Janusz Marian Paluch (ur. 12 lutego 1955 w Stalowej Woli) – polski dziennikarz, animator kultury, pisarz.

W Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował archeologię, którą ukończył w 1980 roku. Po studiach pracował w dzienniku „Słowo Powszechne”, współpracował z tygodnikiem „Kierunki”, miesięcznikiem „Profile”, „Dziennikiem Polskim”. W latach 1983–1986 pracował w placówkach oświatowo-wychowawczych. Od 1986 roku w instytucjach związanych z kulturą: Ośrodek Kultury Wsi „Scena Ludowa” w Krakowie i Muzeum Archeologiczne w Krakowie. W 1989 roku rozpoczął pracę w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa.

 

W latach 1991–2017 był dyrektorem Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie. Od 2017 kieruje Działem Wydawnictw i Animacji Biblioteki Kraków.

 

W 1995 roku został współzałożycielem kwartalnika „Cracovia Leopolis” wydawanego przez Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, którego jest redaktorem naczelnym od 2017 roku. Był współtwórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika „Matecznik” wydawanego w latach 2001–2005 przez Stowarzyszenie „Ars Polpuli”. W Śródmiejskim Ośrodku Kultury założył kwartalnik „Fragile” poświęcony sztuce i kulturze współczesnej (od roku 2017 wydawany przez Stowarzyszenie Fragile), miesięcznik w formie informatora kulturalnego ośrodka „Lamelli.Com” (wydawany do 2017 roku), jest też współwydawcą i redaktorem miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków”, będąc w nim autorem stałej rubryki – kronika kulturalna, ukazującej się od 2004 roku. W 2017 roku inicjował założenie w ramach Biblioteki Kraków Informatora Kulturalno-Czytelniczego „Biblioteka Kraków” oraz „Rocznika Biblioteki Kraków”, których jest redaktorem.

Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu kultury, literatury, historii do czasopism krajowych i zagranicznych.

 

Publikacje:

  • Historyk regionalista: w pięćdziesięciolecie kapłaństwa ks. Wilhelma Gaj-Piotrowskiego1950-2000 (Stalowa Wola 2000)
  • Rozmowy o Kresach i nie tylko, Kraków 2010
  • Wczoraj i dziś. Polacy na Kresach, wstęp: Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Kraków 2013,
  • Wczoraj i dziś. Z ks. Infułatem Jerzym Bryłą rozmawia Janusz M. Paluch, Kraków 2013.

 

Odznaczony:

  •  Medalem za Długoletnią Służbę
  • Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną przez Prezydenta miasta Krakowa
  • Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
  • Odznaką Towarzystwa Sybiraków w Polsce

 Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Paluch

Czytaj więcej