Czytelnia / Kazimierz Braun

Kazimierz Braun (ur. 29 czerwca 1936 w Mokrsku Dolnym) – reżyser teatralny, pisarz, profesor nauk humanistycznych, tłumacz z języka angielskiego, francuskiego i włoskiego na polski, oraz z polskiego, francuskiego, a także z rosyjskiego na angielski.

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1958) oraz reżyserię dramatu w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (1962). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych (ze specjalnością: teatrologia) uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim (1975), a w roku 1992 nadano mu tytuł profesora. Wykładał między innymi na Uniwersytecie Wrocławskim, New York University, Uniwersytet Kalifornijski (kampus w Santa Cruz) i University at Buffalo. W swoich pracach poświęconych historii teatru wydobywa zależności między estetyką, a społecznym i politycznym kontekstem życia teatralnego. W swojej pracy reżyserskiej Kazimierz Braun powracał uparcie do dwóch autorów – Cypriana Norwida oraz Tadeusza Różewicza. Zaś w swoich utworach prozatorskich i dramatycznych Braun posługuje się stylistyką oraz środkami wyrazowymi „fikcji historycznej”. 

Jako reżyser teatralny zadebiutował w 1961 roku. Pracował jako reżyser w Teatrze Polskim w Warszawie, Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, a także w USA (The Guthrie Theatre w Minneapolis, Odyssey Theatre w Los Angeles, Chicago Actors Ensemble, Kavinoky Theatre w Buffalo), Irlandii, Kanadzie, Niemczech. W latach 1975–1984 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Wrocławskiego Teatru Współczesnego, skąd został zwolniony przez władze z powodu działalności opozycyjnej, z tego powodu wyemigrował do USA w 1985 roku. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość oraz odznaczany za działalność opozycyjną. 

Twórczość:

Proza:

 • Pomnik, Paryż 1989
 • Pożegnanie z Alaską, Warszawa 1996
 • Dzień świadectwa, Bytom 1999
 • Ptak na szczudłach i inne opowiadania amerykańskie, Toruń 2003
 • Dziesięć dni w PRL-u, Lublin 2008
 • Dzwon na trwogę, Warszawa 2016
 • Płonący teatr, Warszawa 2018
 • Próba Apokalipsy, Toruń 2018

Prace naukowe:

 • Teofil Trzciński, Warszawa 1967
 • Notatki reżysera, Lublin 1970
 • Cypriana Norwida teatr bez teatru, Warszawa 1971
 • Teatr Wspólnoty, Kraków 1972
 • Nowy teatr na świecie, Warszawa 1975
 • Druga Reforma Teatru, Wrocław 1979
 • Przestrzeń teatralna, Warszawa 1982
 • Nadmiar teatru, Warszawa 1984
 • Wielka Reforma Teatru, Wrocław 1984
 • Teatr Polski 1939–1989, Warszawa 1994
 • A History of Polish Theatre 1939–1989, Connecticut 1996
 • Wprowadzenie do reżyserii, Warszawa 1998
 • Kieszonkowa historia teatru na świecie w XX wieku, Lublin 2000
 • Theatre Directing, New York 2000
 • A Concise History of Polish Theatre, New York 2003
 • Krótka historia teatru amerykańskiego, Poznań 2005
 • Pani Scenograf. Jadwiga Pożakowska na scenach polskich, Gdańsk 2010
 • Bracia Adamowiczowie, Rzeszów 2011
 • Mój teatr Różewicza, Rzeszów 2013
 • Mój teatr Norwida, Rzeszów 2014

Dramat:

 • Helena, rzecz o Modrzejewskiej, Toronto 1993
 • Rzecz o Norwidzie z jego słów utkana, Pelplin 1996
 • Opowieść matki o Powstaniu Warszawskim, Buffalo–New York 2004
 • Promieniowanie, Toruń 2006
 • Sztuki o Polakach, Lublin 2006
 • Cela ojca Maksymiliana, Kraków 2010
 • Maximilianus, Kraków 2011
 • Tarnowski wiatr niepodległości, Tarnów 2011

Poezja:

 • Tajemnice powszednie, Pelplin 1998

Źródła internetowe:

http://www.encyklopediateatru.pl/autorzy/1045/kazimierz-braun

https://culture.pl/pl/tworca/kazimierz-braun

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=111512

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Braun_(reżyser)

http://www.acsu.buffalo.edu/~kaz/

 

 

 

Czytaj więcej