Czytelnia / Kazimierz Jędrzej Wosiek

Kazimierz Jędrzej-Wosiek – 1981 r. i w latach 1989-1998 pracownik Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność’ w Olsztynie, redaktor prowadzący regionalnego biuletynu „Rezonans”, ostatnie stanowisko Rzecznik prasowy. W latach 1982-1989 drukarz, wydawca i kolporter prasy podziemnej „Solidarności – m.in. „Rezonans”, „Biuletyn Informacyjny Solidarność Olsztyn”, olsztyńskich wydań „Solidarności Walczącej” i „Tygodnika Mazowsze”. W latach 1983-1986 członek podziemnego Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Olsztynie. W latach 1998 – 2019 dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, inicjator m.in. Miejskiego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej, nagrodzony m.in. Nagrodą Wojewody Warmińsko-Mazurskiego „Amicus Bonus” w 2017 r. oraz Nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pomoc i wspieranie osób wykluczonych społecznie.

Animator wielu imprez, głównie wystaw, które przygotowywał i organizował od ponad 25 lat. Wystawy i prezentacje poświęcone są przede wszystkim przemianom demokratycznym w Polsce, oraz dziejom Solidarności w całym kontekście historii Polski oraz postaciom św. Jana Pawła II i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz bł. księdzu Prymasowi Wyszyńskiemu (Ostróda 2021 r.). Wystawy były prezentowane m.in. w Muzeach: w Ostródzie (2000 r., 2005 r., 2010 r.), Kętrzynie i Olsztynie oraz w Archiwum Państwowym w Olsztynie oraz m.in. w ośrodkach szkolnych i placówkach kulturalnych w Olsztynie, Reszlu, Bartoszycach, Dobrym Mieście. Prowadził też kilkadziesiąt spotkań, prelekcji oraz lekcji poświęconych najnowszym dziejom Polski.

W latach 1995-2003 członek Kapituły Znaku Solidarności w Olsztynie „Jeden Drugiemu Brzemiona Noście”. Obecnie członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa powołanego przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.

Kazimierz Jędrzej Wosiek za swoją pracę i działalność społeczną oraz za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowanie praw człowieka odznaczony został m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004 r.), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015 r.) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016 r.) oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000 r.). W 2016 r. uhonorowany Odznaką Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych nadaną przez Zarząd Główny Związku w Warszawie. W 2018 r. wyróżniony, jako jedna z 2 osób z województwa warmińsko-mazurskiego Honorową Odznaką „Świadek Historii” nadaną przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za działania na rzecz upamiętniania i popularyzacji najnowszej historii Polski.

Laureat wyróżnienia w konkursie literackim Pokolenie Solidarności w kategorii non-fiction.

Wybrane publikacje:

  • monografia Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność” w latach 1980-2005, wyd. Oficyna Wydawnicza VOLUMEN i Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Warszawa 2005
  • monografia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność’ w OZOS „Stomil”/Michelin Polska S.A. w Olsztynie. Historia 40-lecia 1980-2020, Olsztyn 2020.
Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...