Czytelnia / Maciej Wcisło

Maciej Wcisło – doktorant literaturoznawstwa w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ, student drugiej edycji studiów podyplomowych Dyplomacja kulturalna na UJ. Krytyk, historyk literatury.

Pod kierunkiem dra hab. Mateusza Antoniuka przygotowuje rozprawę doktorską poruszającą problematykę procesu tekstotwórczego Józefa Wittlina w kontekście jego rękopisów. Publikował w „Kontekstach Kultury”, „Forum Poetyki” oraz czasopiśmie historycznoliterackim „Littera/Historica”. Interesuje się historią literatury polskiej XX wieku, polskim esejem, prawem międzynarodowym publicznym, historią Krakowa, stosunkami polsko-austriackimi.

Wiceprezes do spraw finansowo-prawnych Towarzystwa Doktorantów UJ. Pomysłodawca i pierwszy przewodniczący Koła Naukowego Historii Literatury Polskiej XX Wieku UJ.

Czytaj więcejzwiń
Loading...