Czytelnia / Paulina Karpeta

Paulina Karpeta (ur. 1995 w Skarżysku-Kamiennej) ukończyła filologię polską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Była zaangażowana w projekty językoznawcze,dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych”:

  • Wiśniowsko godka (2017) oraz Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej (2018) – w ramach których współtworzyła słownik gwarowy pt. „Słownictwo i kultura ludowa gminy Wiśniowa” (Wiśniowa 2018);
  • Dzieciństwo na wsi (Kolbuszowa 2018);
  • Na Przykopie i Zaborku. Mikrotoponimia gminy Rzewnie (Rzewnie 2019).

Brała udział we frazeologicznej konferencji Słowiańska Frazeologia Gwarowa II (Kraków 2019) oraz XVI międzynarodowej konferencji młodych slawistów (Junge Slavistik im Dialog, Kilonia 2021).

Artykuły:

  • Nazwy miejscowe w małopolskich rotach przysiąg sądowych z lat 1399–1418, [w:] ,,Conversatoria Linguistica”, r. XII, Siedlce 2018, s. 195–226 (wraz z m.in. dr Sylwią Przęczek-Kisielak)
  • Frazeologia gwarowa pogranicza małopolsko-mazowieckiego, [w:] M. Rak, V. M. Mokienko (red.), Słowiańska frazeologia gwarowa II, Biblioteka LingVariów, t. 28, Kraków 2020, s. 191–197
  • Jak cię widzą, tak cię piszą. Językowo-kulturowy obraz świata utrwalony w antroponimach nieoficjalnych Łazów, Majdowa i Ciechostowic w powiecie szydłowieckim, [w:] „Prace Filologiczne” [w druku]
  • O ludowym pochodzeniu martwicy z "To lubię" i jej pokrewieństwie z marą pcimską, [w:] „Literatura Ludowa” [w druku] (wraz z Olgą Radziszewską)

 

 

Czytaj więcejzwiń
Loading...