Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Dramaty wybrane

Spis treści:
 • Rozdział I
  • Socjolog w teatrze. Biografia Marka Kochana
 • Rozdział II
  • W płynnej nowoczesności. Interpretacje wybranych utworów
   • 1. „Holyfood”. W jaki sposób nowa epoka spotyka się z tradycyjnym katolicyzmem
   • 2. „Rio”. Jak bank flirtuje z klientem: kumulacja kapitału, deficyt zaufania
   • 3. „Fakir z Ipi”. Medialne widowisko nowej generacji
   • 4. „Reduty”. Portret klasy średniej w okresie jej prosperity
   • 5. „Makaki z Celebes”. Zwierzęta się buntują, czyli o poprawności politycznej
   • 6. „Lento rubato”. Zarzut plagiatu wstecznego, czyli sytuacja artystów
   • 7. „Traktat o miłości”. Czy Lebensborn ma coś wspólnego z Jugendamtem
   • 8. „Niebieskie oczy proletariatu”. Balet możliwości w hipermarkecie i zagadka Brunona Jasieńskiego
 • Rozdział III
  • Surfując na falach. Podsumowanie
 • Bibliografia przedmiotowa
 • Marek Kochan: publikacje i realizacje
 • Nota o autorce
 • Antologia
  • Holyfood
  • Rio
  • Reduty
  • Makaki z Celebes
  • Lento rubato
  • Traktat o miłości
  • Niebieskie oczy proletariatu
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
 • Summary
Opis:

Marek Kochan – pisarz, reżyser radiowy, profesor Uniwersytetu SWPS. Autor powieści, m.in. Plac zabaw (2007) i Fakir z Ipi (2013), a także dwudziestu kilku dramatów nagradzanych w Polsce i za granicą, prezentowanych m.in. w Berlinie, Neapolu, Madrycie, Hawanie, Tel Awiwie, Buenos Aires oraz w Nowym Jorku. Kilkanaście z nich zrealizowano w Teatrze Polskiego Radia, a dwa w Teatrze Telewizji TVP. Niniejszy zbiór zawiera dramaty Holyfood, Rio, Reduty, Makaki z Celebes, Lento rubato, Traktat o miłościNiebieskie oczy proletariatu.

Ze wstępu Kaliny Zalewskiej:

Dramatopisarstwo Marka Kochana, niezależnie od portretowania świata mediów zagarniającego świat realny, wręcz zastępującego go wykreowanym obrazem, pokazuje także ciągłą grę między fikcją i rzeczywistością. Często gubimy się w kwestii, gdzie przebiega między nimi granica.