Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Dzieje literatury pozbawionej sankcji vol. 1

Spis treści:
 • Wykaz skrótów
 • Andrzej Tadeusz Kijowski,  Wstęp
 • Marta Kwaśnicka,  Andrzej Kijowski – mit krytyka
  • Rozdział I „Męczy mnie wielokierunkowość”. Biografia Andrzeja Kijowskiego
  • Rozdział II Nieposłuszne Widmo. Kijowskiego wizja literatury i krytyki literackiej
 • Bibliografia
 • Noty o autorach omówienia i wyboru tekstów
 • Andrzej Kijowski,  Antologia Wybór i opracowanie Andrzej Tadeusz Kijowski
  • I. Formacje szyderców
   • Formacje szyderców
   • Polska ma 3000 lat
   • [Dziady]
   • Norwid – nieznany i bliski
  • II. Co literatura może
   • Co literatura może?
   • Sienkiewicz i polska nerwica
   • „Stuletnia” wojna o Trylogię
   • Faraon – lekcją wychowania obywatelskiego
   • Sto lat Żeromskiego
   • Wyspiański
   • [Wyspiański dziś]
   • Wesele – eksplikacja scenariusza
  • III. Krytyka uroczysta
   • Krytyka uroczysta
   • Autobiografia – akt heroiczny
   • Irzykowski bezbronny
   • Najbardziej czytany pisarz polski
   • W labiryncie
   • Stanisław Baczyński
  • IV. Wstęp do historii okresu
   • Wstęp do historii okresu
   • Narcyza
   • Zofia Nałkowska
   • Całość i ład
   • Pisarz umarł, a więc żyć zaczyna. Po śmierci Marii Dąbrowskiej
   • Jan Parandowski
   • Jarosław Iwaszkiewicz (na siedemdziesięciolecie)
   • Powieść Jarosława Iwaszkiewicza
   • Kordian i cham po trzydziestu latach
   • Dzieło pisarza – Leon Kruczkowski
   • Ksawery Pruszyński
  • V. Granice literatury
   • Granice literatury
   • Samobójstwo przez parodię
   • Cyrk Witkacego
   • Strategia Gombrowicza
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
 • Summary
Opis:

Czy literatura okresu PRL była wartościowa czy cenzurowana? Odpowiedzi udziela Andrzej Kijowski – krakowski krytyk, katolik, współtwórca demokratycznej opozycji. Odpowiedź okazuje się iście wolteriańska: jest literatura czy jej nie ma – zdaje się twierdzić Kijowski – trzeba ją wymyślić!

Wymyślił, zamówił, zdefiniował ją tak, że kto te dwa tomy przeczyta, już nic więcej o prozie pierwszej połowy XX wieku wiedzieć nie musi. Może, ale nie musi. Jednak do niej sięgnie, ponieważ zatęskni do czasów, gdy literatura była ważna.

Dzieje literatury pozbawionej sankcji to quasi-chronologiczna odpowiedź Andrzeja Kijowskiego na pytanie: „co właściwie należy przeczytać z literatury polskiej pierwszych sześciu dekad XX wieku?” – uzupełniona o kilka szkiców na temat pisarzy francusko- i angielskojęzycznych oraz o fundamentalne refleksje Kijowskiego na temat teorii powieści.