Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Dzieje literatury pozbawionej sankcji vol. 2

Spis treści:
 • Wykaz skrótów
 • Andrzej Kijowski,  Antologia
  • VI. Milczenie katastrofisty
   • Milczenie katastrofisty
   • Tadeusz Borowski
   • Debiutant i debiutancie. Tadeusz Borowski
   • Nobel dla Miłosza
   • Tematy Miłosza
  • VII. Ojcowie i dzieci
   • Ojcowie i dzieci
   • Proza Tadeusza Różewicza
   • Różewicz albo wieczny niepokój
   • „Kartoteka” czyli nieporozumienie w sprawie autobiografii
   • Tadeusz Różewicz
   • Tajniki bram i urzędów. Tadeusz Breza
   • Dygat. Pisarz kapryśny
   • Stanisław Dygat. Olimpijczyk
   • Jan Kott. Literatura tylko współczesna
  • VIII. Dwadzieścia lat (polskiej literatury)
   • 20 lat
   • Przygody duchowe Jerzego Andrzejewskiego
   • Kazimierz Brandys, czyli krótka historia goryczy
   • Zawstydzone poczucie porządku. Kazimierz Brandys
   • Przygody wyobraźni Tadeusza Konwickiego
   • Stanisław Lem, czyli humanista w kosmosie
   • Leszek Kołakowski. Bajki i przypowieści
   • Sztuka imitacji i imitacja sztuki. Sławomir Mrożek
   • Mrożek u raju bram
   • Sławomir Mrożek
   • Róża i las. O twórczości Zbigniewa Herberta
   • Pielgrzym. Zbigniew Herbert
   • Bohater Herberta
   • Głos pokolenia. Marek Hłasko
   • Komentarz do twórczości Pawła Jasienicy
   • O Pawle Jasienicy
  • IX. Obrona szkół
   • Obrona szkół
   • ABC sadyzmu
   • Grymas Baudelaire’a
   • Nowy labirynt. James Joyce
   • Faulkner, czyli dzieje żywiołu
   • Umarł święty. Ernest Hemingway
   • Pochwała Józefa Granda. Albert Camus
  • X. Do czego służy literatura?
   • Do czego służy literatura?
   • Zamawiam powieść
   • Aby literatura…
   • Jaką polszczyzną mówimy, piszemy, myślimy
   • Kiedy płaczę…
   • Naśladownictwo i umowność
   • O pracy
   • O zaangażowaniu
   • W poszukiwaniu sankcji
 • Nota o autorze
 • Wykaz dzieł Andrzeja Kijowskiego
 • Andrzej Tadeusz Kijowski,  Grymas Seniora
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
 • Summary
Opis:

Książka jest antologią tekstów krytycznych Andrzeja Kijowskiego dotyczących literatury polskiej pierwszych dwóch dekad po II wojnie światowej oraz wybranych najznakomitszych zjawisk literatury wcześniejszej – zarówno polskiej, jak i światowej.

Wśród omawianych w porządku chronologicznym pisarzy są między innymi Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Borowski, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Sławomir Mrożek, Zbigniew Herbert, Kazimierz Brandys, ale także Stefan Żeromski, Stanisław Wyspiański, Henryk Sienkiewicz czy Charles Baudelaire.

Dzieje literatury pozbawionej sankcji to głównie historia polskiego pisarstwa pierwszego powojennego dwudziestolecia (lat 1945–1965), jednak z antecedencjami sięgającymi korzeni polskiego piśmiennictwa. 
Zakreślona periodyzacja historycznoliteracka lat 1918–1968 to, naznaczone po II wojnie światowej piętnem okupacji, pół wieku przede wszystkim beletrystycznej twórczości, która powstawała od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918, aż po rok 1968: czas polskich Wydarzeń Marcowych, Praskiej Wiosny, ale i majowej rewolty paryskich studentów.