Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Inaczej przeżyta nowoczesność. O pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów dzieł literackich Andrzeja Bobkowskiego
 • Rozdział I. Mnie rzeczywiście wychowali i wykształcili dość specjalnie. Biografia Andrzeja Bobkowskiego
  • 1. W cieniu zmierzchającego imperium
  • 2. Ojciec i matka, czyli geneza osobowości
  • 3. W Niepodległej
  • 4. Na paryskim bruku
  • 5. Upadek Francji i niespodziewane wakacje
  • 6. W okupowanym Paryżu
  • 7. Bobkowski i pokolenie 1910
  • 8. Powojenny okres paryski
  • 9. Gwatemala 1948–1954: zaszpuntowany kompletnie
  • 10. Niezależność, cnoty mieszczańskie i tropik
  • 11. Zachód nareszcie wyzwala
  • 12. Zmagania z chorobą i śmierć
 • Rozdział II. Osobiste pisarstwo nieegocentryczne. O twórczości Andrzeja Bobkowskiego
  • 1. Od pisania prywatnego do literatury
  • 2. Szkice piórkiem. Świadectwo, refleksja, wyzwanie/projekt
  • 3. Inne dzienniki
  • 4. Opowiadania
  • 5. Eseje i publicystyka
  • 6. Epistolografia
  • 7. Osobiste pisarstwo nieegocentryczne
 • Bibliografia
 • Nota o autorze
 • Antologia
  • Nota edytorska
  • Szkice piórkiem
  • Notatnik 1947–1960
  • Z notatek modelarza
  • Lourdes
  • Punkt równowagi
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
Opis:

Wielką zaletą Inaczej przeżytej nowoczesności jest wyeksponowanie i analitycznie pogłębione ukazanie Bobkowskiego jako wybitnego artysty – Maciej Nowak dokonuje licznych i błyskotliwych mikroanaliz wybranych fragmentów dzieł, wpisuje je w konteksty sztuki polskiej i europejskiej, przywołuje ustalenia badaczy nowoczesności. Wiele tu stwierdzeń świeżych, odkrywczych, pokazujących autora Szkiców piórkiem w nowym i szerszym kontekście. Ważną część książki stanowi świetna analiza dziennika czasu wojny, równie zajmująco pisane są dokonania Bobkowskiego jako nowelisty, często – jak czytamy – znakomitego, wybitnego epistolografa, a także dramatopisarza, eseisty i publicysty. Dużą wartością monografii Nowaka jest to, że odwołuje się ona do tekstów dotąd niezbadanych, zwłaszcza archiwaliów z polskich, francuskich, amerykańskich i szwajcarskich bibliotek. Przywoływane są – w części o biografii Bobkowskiego – nawet relacje świadków z Gwatemali.
prof. dr hab. Maciej Urbanowski

Mamy do czynienia z monografią najwyższej próby. Książka nie jest obszerna – czyta się ją niemal jednym tchem! Niemniej otrzymujemy pełny, całościowy obraz dokonań pisarskich Bobkowskiego, rzucony na szerokie tło tego, co dziś nazywamy nowoczesnością. Lekkość, taneczna swoboda, z jaką Maciej Nowak porusza się po zawiłych obszarach biografii i twórczości pisarza – czujemy to od pierwszych stron rozprawy – mają twarde fundamenty w postaci wieloletnich kwerend i żmudnych studiów materiałowych. Dokonane przez badacza eksploracje w archiwach polskich i zagranicznych w radykalny sposób zmieniają nasz obraz zarówno biografii, jak i dzieł Andrzeja Bobkowskiego. Część monograficzną książki dopełnia pierwsza komentowana antologia tekstów Bobkowskiego, w wyborze i opracowaniu autora tomu.
prof. dr hab. Wojciech Kudyba

Loading...