Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Kronikarz "czasów niepewnych". O Ferdynandzie Goetlu i jego twórczości

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów tytułów utworów Ferdynanda Goetla
 • Rozdział I. Porządek życia
  • 1. Meandry wczesnych lat
  • 2. Wojenne zesłanie i cień rewolucji
  • 3. Dwudziestolecie międzywojenne – literackie sukcesy i ideowe rozterki
  • 4. Podczas drugiej wojny światowej i okupacji – praca na rzecz środowiska literackiego i świadectwo o Katyniu
  • 5. W powojennej rzeczywistości – ścigany i szkalowany w kraju, „nierozbrojony i niepobity” na emigracji
 • Rozdział II. Porządek literatury
  • 1. Młodopolskie początki
  • 2. Prawda o rewolucji – Przez płonący Wschód
  • 3. Egzotyczna rewolucja w nowelistyce
  • 4. Kar-Chat – mistrzostwo literackiej formy
  • 5. Z dnia na dzień – moralitet z awangardową konstrukcją
  • 6. Humoreski – satyryczne interludium
  • 7. Twórczość teatralna
  • 8. „Geografia literacka"
  • 9. Romanse geograficzne
  • 10. „Powieść o węglu”, czyli Anakonda
  • 11. Wojenne opowiadania w konwencji serio i buffo
  • 12. Powieściowe fragmenty
  • 13. Memuarystyka najwyższej próby – Czasy wojny i Patrząc wstecz
  • 14. Nie warto być małym, czyli dzieje „buntu młodych"
  • 15. Tatry – między gawędą a krajoznawczym szkicem
  • 16. Odmłodzony Mr. Gill, czyli science fiction w dramacie
  • 17. Publicystyka
  • 18. Résumé, czyli bilans
 • Bibliografia
 • Nota o autorze
 • Nota edytorska
 • Antologia
  • Przez płonący Wschód
  • Rozdział pierwszy
  • Rozdział trzeci
  • Ludzkość
  • Zemsta
  • Czasy wojny
  • Rozdział VI. Potoczny dzień
  • Rozdział XI. Rok 1943 [Katyń]
  • Exodus
  • [Samotność]
  • Rozdział II Pożegnanie
  • Dzieci nie płaczą
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
 • Summary
Opis:

W literaturze XX stulecia Ferdynand Goetel wyraziście zaznaczył swoją obecność. Dzięki swoim utworom zdobył uznanie zarówno wśród czytelników, jak i profesjonalnych znawców: krytyków i historyków literatury; był przy tym znany i w Polsce, i za granicą. Jako twórca nie stronił od aktywności w życiu literackim, angażował się w pracę organizacyjną na rzecz środowiska pisarskiego, niekiedy też doświadczał – nie zawsze dla literatury bezpiecznych – związków z polityką. Jego pisarstwo podlegało również ciśnieniu czasu, w którym powstawało. Z dobrymi i złymi tego skutkami. Nieraz te konsekwencje były bardzo dotkliwe, o czym i Goetel, i jego odbiorcy mogli się przekonać. Miał też świadomość powinności, jakie ciążą na pisarzu. Do tych obowiązków należy głoszenie prawdy, której cenę autor Z dnia na dzień poznał jak mało kto. Jemu i jego dziełu zechcemy przyjrzeć się w dwóch perspektywach: biografii i twórczości.

 

BIBLIOTEKA KRYTYKI LITERACKIEJ KWARTALNIKA „NOWY NAPIS”
RADA NAUKOWA: Marian Kisiel, Wojciech Kudyba, Józef Maria Ruszar
RECENZJA NAUKOWA: Włodzimierz Bolecki, Maciej Urbanowski
AUTOR: Krzysztof Polechoński
REDAKCJA: Adrian Kyć
KOREKTA: Sabina Wojtasiak, Aleksandra Luberda
PROJEKT TYPOGRAFICZNY: Marcin Bruchnalski
OKŁADKA: Aurelia Milach
SKŁAD I ŁAMANIE: Alicja Stępniak

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kanon Polski.

Loading...