Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Metaforyczny realizm. O twórczości Tadeusza Gajcego

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów dzieł literackich Tadeusza Gajcego
 • Rozdział I
  • Młodość w cieniu wojny. Biografia Tadeusza Gajcego
   • 1. Dzieciństwo nie zawsze beztroskie
   • 2. Doświadczenia wojenne
 • Rozdział II
  • Wyobraźnia i metafora. O twórczości Tadeusza Gajcego
   • 1. Od Juvenalis do Widm
   • 2. Wobec tradycji katastrofizmu
   • 3. Pod patronatem Czechowicza
   • 4. Etos artysty
   • 5. Poetyckie ewokacje wartości
   • 6. Apoteoza duchowego czynu
   • 7. W lustrze wyobraźni
 • Rozdział III
  • Religijno-humanistyczny wymiar poezji. Interpretacje wybranych wątków tematycznych
   • 1. W kręgu duchowych dylematów – uwagi ogólne
   • 2. Kantyczka wołania pełna. Liryczna eucharystia słowa, rozmowy, modlitwy
   • 3. Pieśń ostateczna. Tajemnica zmartwychwstania
   • 4. Kolęda. Przeobrażenia symboliki religijnej i archetypowej
   • 5. Oczyszczenie. Wobec przemiany
   • 6. Po raz pierwszy modlitwa. Poetycka eschatologia
   • 7. Zakończenie
 • Bibliografia przedmiotowa
 • Nota o autorze
 • Antologia
  • Wczorajszemu
  • Widma
   • I
   • II. Pieśń mimowolna
   • III. Pieśń ostateczna
   • IV. Sen drugi
   • V. Hymn do światła
   • VI. Tren na śmierć siostry
   • VII. Zwiastowanie, czyli sen proroczy
   • VIII. Pieśń wiosenna
   • IX. Nawrót wątku
   • X
  • Przed odejściem
  • Piosenka o przemijaniu
  • Przyjacielowi w drodze
  • Portret
  • Oczyszczenie
  • Miłość bez jutra
  • Ukochanej
  • Przed snem
  • Żegnając się z matką
  • Kantyczka wołania pełna
  • Nad ranem
  • Schodząc
  • Po raz pierwszy modlitwa
  • Na progu
  • Stygmat
  • Kolęda
  • Wstecz
  • Przejście
  • Noc
  • Przystań
  • Przesłanie
  • Do potomnego
Opis:

Jakie kulturowe źródła odkrywamy pod powierzchnią gęstych obrazów wypełniających wiersze i poematy Tadeusza Gajcego? Jakie paradoksy poetyckiego warsztatu wypełniają jego zawiłe frazy?

A zatem: kim był autor Widm? Stopniowo z opracowania Rafała Brassego wyłaniają się odpowiedzi na te i podobne pytania. Każda z nich wsparta jest rzetelną analizą utworów poety. Badacz pieczołowicie otacza wiersze pisarza kontekstami biograficznymi, historycznymi, kulturowymi, a niekiedy nawet – teologicznymi, by ostatecznie w szczególny sposób skupić się na charakterystyce poetyckiej wyobraźni Gajcego i poetyce jego utworów.