Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Między bytem a niebytem. O twórczości Leszka Elektorowicza

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów dzieł literackich Leszka Elektorowicza
 • Rozdział I Na drodze do dna duszyBiografia Leszka Elektorowicza
 • Rozdział II Terror świadomościO twórczości Leszka Elektorowicza 
  • 1. Od śladów traumy do etyki pamięci
  • 2. Udręki nowoczesnego podmiotu
  • 3. Autentyczność i transcendencja
 • Rozdział III Człowiek na krawędzi istnieniaInterpretacje wybranych utworów
  • 1. Przechadzki Sylena
  • 2. Interpretacja wybranych wierszy Leszka Elektorowicza
 • Bibliografia
 • Noty o autorach
 • Antologia
  • Nota edytorska
  • Poezja
   • Świat niestworzony (1957) Przebudzenie
   • Kontury (1962) Nocą
   • Całe kłamstwo świata (1983) Portret
   • Jeden znak (1993) Przyjdź
   • Niektóre stronice (2004) Starość, ***
   • Z(a)myślenia (2006) Koledzy
   • Rąbek królestwa (2017) Rąbek królestwa, Mój cień
   • Ścieżka do królestwa (2018) Droga, Sen ślepca
  • Proza
   • Rejterada (1963) Nawrócony, Wiry
   • Przechadzki Sylena (1971) Przechadzki Sylena
   • Być i nie być (1993) Prolog, Best Writer is a Dead Writer 
  • Eseje
   • Motywy zachodnie (1973) O autobiografizmie i „mutantach”
Opis:

Próbę umieszczenia twórczości Leszka Elektorowicza na mapie polskiej literatury współczesnej wypada rozpocząć od zaprzeczeń. Autor Przechadzek Sylena nie należał do żadnej grupy literackiej, nie próbował też umieszczać swej twórczości w obrębie powojennych nurtów literackich. Wiele wskazuje na to, że od początku świadomie stronił od działań zespołowych, unikał wiążących się z tym zaangażowań ideologicznych. Prawdopodobnie już od czasu debiutu zdawał sobie sprawę, iż to właśnie rola outsidera i pewnego rodzaju odosobnienie pozwalają na wypracowanie własnego, indywidualnego sposobu widzenia świata oraz stylu literackiego, niezależnego od polityki literackiej władz PRL.