Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Ocalone, nieuśmierzone... O twórczości Włodzimierza Odojewskiego

Spis treści:
 • Rozdział I
  • Spisywane z pamięci. Biografia Włodzimierza Odojewskiego
   • 1. Okres poznańsko-szczeciński 1930–1959
   • 2. Okres warszawski 1959–1971
   • 3. Emigracja 1971–2003
   • 4. Powrót do Warszawy 2013–2016
 • Rozdział II
  • Ocalone, nieuśmierzone. O twórczości Włodzimierza Odojewskiego
   • 1. Pamięć
   • 2. Ból
   • 3. Miłość
 • Rozdział III
  • Rzeczy ostateczne człowieka. Interpretacje wybranych utworów
   • 1. „Ikonka Siergija“. Ścieranie kurzu niepamięci
   • 2. „Nie można cię samego zostawić o zmierzchu“. Rozpad dziecięcego świata
   • 3. „Zasypie wszystko zawieje…“ Rozgrzebany w ziemi jak rana, dół
 • Bibliografia
 • Noty o autorach
 • Antologia
 • Streszczenie
Opis:

Jeśli do rąk polskiego czytelnika nie trafiło dotąd popularne opracowanie poświęcone znanej i cenionej twórczości Włodzimierza Odojewskiego, to książka Wiesława Ratajczaka wypełnia ów brak z naddatkiem. Szczupłe ramy opracowania nie pozwalały na zbyt obszerną narrację, mamy więc do czynienia z ujęciem aspektowym. Ratajczak wybiera jeden, ważny dla pisarza problem i to jemu poświęca najwięcej uwagi. Znawców twórczości Odojewskiego nie zdziwi fakt, że wybranym przez badacza aspektem jest pamięć. Poznański historyk literatury odsłania motywacje skłaniające prozaika do koncentracji twórczości wokół kwestii pamięci historycznej, widzianej przez pryzmat konkretnego ludzkiego losu. Okazuje się, że sprawa ta jest dla pisarza ważna także ze względu na toczącą się walkę o symboliczne panowanie nad przeszłością narodów i państw.