Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Przeciw entropii, przeciw arkadii. O pisarstwie Zygmunta Haupta

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów dzieł literackich Zygmunta Haupta
 • Rozdział I
  • Od Ułaszkowiec do Middleburga (1907–1975). Biografia Zygmunta Haupta
 • Rozdział II
  • Pomiędzy entropią i arkadią. O twórczości Zygmunta Haupta
   • 1. Odmieniec – oryginał – outsider
   • 2. (Nie)porządek dzieła
   • 3. Antynomie Haupta
 • Rozdział III
  • Wirtuoz prozy. Interpretacje wybranych utworów
   • 1. Ogród Jezuicki
   • 2. „Dziewczynka z nóżkami na księżycach”
   • 3. Lutnia
 • Bibliografia
 • Nota o autorze
 • Antologia
  • Nota edytorska
 • Opowiadania (1946)
  • Odwilż
  • Ogród Jezuicki
  • Pejzaż armorykański
 • Pierścień z papieru (1963)
  • „Dziewczynka z nóżkami na księżycach”
  • Co nowego w kinie?
 • Ostatni zbiór opowiadań (1972)
  • Lutnia
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
 • Summary
Opis:

Autor – jednocześnie wybitny badacz literatury i pisarz – oddał do rąk czytelnika monografię, która urzeka nie tylko lotnym, giętkim stylem, ale także przenikliwością obserwacji i pomysłowością analityczno-interpretacyjną. Unikając metodologicznego dogmatyzmu i apodyktycznych klasyfikacji, badacz słusznie podkreśla hybrydyczność pisarstwa Haupta, wymykanie się jego utworów ciasnym oczkom sieci pojęć gatunkowych lub tematycznych. Zarazem jednak monografista nie uchyla się od swego zasadniczego obowiązku: proponuje intrygującą hipotezę interpretacyjną, zapraszając czytelnika do detektywistycznej podróży w głąb tekstów. Jak nietrudno się domyślić, pod piórem wytrawnego interpretatora wyprawa ta staje się pasjonującą intelektualną przygodą. Zasadnicza teza pracy, mówiąca, iż „cała twórczość Haupta wymierzona jest przeciw entropii i unifikacji” nie tylko stopniowo obrasta gęstą pajęczyną poszlak, ale i poparta jest murem trudnych do podważenia dowodów. Nabieramy przekonania, że istotnie stanowi ona klucz do zrozumienia zasadniczych właściwości rozmaitych elementów Hauptowego dzieła i jego pisarskiej strategii. Że pozwala zrozumieć to, w jaki sposób pisarz kształtuje przestrzeń i czas w swoich opowiadaniach, jak kreuje bohaterów, w jakiej mierze korzysta z danych autobiograficznych, a wreszcie – jak kształtuje styl wypowiedzi, bo u Haupta „bogactwo tego świata przekłada się na bogactwo form artystowskiego opisu”.