Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Rynek i coraz dalsze okolice. O twórczości Janusza Szubera

Spis treści:
 • Rozdział I Tworzyć wbrew chorobie. Biografia Janusza Szubera
  • 1. Przedwcześnie zdany na innych
  • 2. Spóźniony debiut poetycki
  • 3. Życie twórcze
 • Rozdział II „Poeta czułej pamięci”. O twórczości Janusza Szubera
  • 1. Poeta piszący „do szuflady”
  • 2. Bieszczady – duchowa ojczyzna Szubera
  • 3. Przeszłość utrwalona w wierszach
  • 4. Natura i ludzie
  • 5. Pamięć fotografii
  • 6. Przestrzeń bieszczadzkiej świątyni
  • 7. Warsztat poetycki
  • 8. Ważniejsze opracowania twórczości sanockiego poety
 • Rozdział III Uroki świata. Interpretacje wybranych wierszy
  • 1. „Mama i tato”. Drzewo genealogiczne, czyli poszukiwanie swoich korzeni
  • 2. „Oktostych”. Zwięźle o teologii
  • 3. „Skansen”. Bezczas karpackich dolin
  • 4. „Procko”. Portret malowany z pamięci
  • 5. „O chłopcu mieszającym powidła”. Powrót do dzieciństwa
  • 6. „Eliasz Puretz fotografuje uczennice z Wyższego Instytutu Naukowo-Wychowawczego w S. podczas majówki w roku 1902”.
  • 7. „Altanka”. W ogrodzie wspomnień
  • 8. „Koniec epoki”. O wieku „niedojrzałym”
  • 9. „O, tak”. Wiara dyskretna
 • Antologia Narracje; Mama i tato; Z czasu do bezczasu; Próba dębu; Okrągłe oko pogody; Sens jaki?; O chłopcu mieszającym powidła; Pelikan na tłoczek, czyli ojciec znowu szybował nade mną; Mgła; Symultanka; Lato 1961; Tu wszystko; Yerba mate; Bogom tej prowincji; Eliasz Puretz fotografuje uczennice z Wyższego Instytutu Naukowo-Wychowawczego w S. podczas majówki w roku 1902; Rynek 14/1; Niech się to dalej; Pardubice 20 maja 1916; Hölderlin; Do Yusefa Komunyaki; Wagary; Altanka; Koniec epoki; David; Mów, co ci ślina na język przyniesie; Sobie już na nic; Wszystko; Xawery; Geometria; Biedronka; Oktostych; Szewskie pasje i psia sierść; Refreny dzieciństwa; Czułość; Paradygmaty rodzinne; Pianie kogutów; Skansen; Po długiej zimie do S.H.; Nasze stare matki szczupleją; Oto; Pochwała mistrzów Tao; Esej o tożsamości; Procko; Klara; Protoplaści; Nero; Pankowski; Kalman Segal; Klezmerzy galicyjscy; Koda tamtego wiersza; Tu wszystko może być tytułem; O, tak;
Opis:

Streszczenie
Popularna monografia poświęcona twórczości Janusza Szubera przedstawia biogram autora, ogólną charakterystykę jego twórczości oraz szczegółową interpretację wierszy: Mama i tato, Oktostych, Skansen, Procko, O chłopcu mieszającym powidła, Eliasz Puretz fotografuje uczennice z Wyższego Instytutu Naukowo-Wychowawczego w S. podczas majówki w roku 1902, Altanka, Koniec epoki, O, tak. Publikacja zawiera także pięćdziesiąt jeden wierszy w wyborze Janusza Szubera.

Summary
A popular monograph devoted to the works of Janusz Szuber pre-sents the author’s biography, general characteristics of his works and a detailed interpretation of poems: Mum and Dad, Octave, Open-air museum, About the boy mixing jam, Eliasz Puretz photographing students from the Higher Institute of Educational Science in S. during the picnic in May 1902, Arbor, End of the epoch, Oh, yes. The publication also contains fifty-one poems chosen by Janusz Szuber.

Loading...