Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / „Rzeka, która cierpi”. O poezji Czesława Miłosza

Spis treści:
 • Wykaz skrótów tomów poetyckich Czesława Miłosza
 • Rozdział I
  • „Żyłem tutaj, wiedząc, że jestem tu tylko tymczasem”. Biografia Czesława Miłosza
 • Rozdział II
  • Poezja jako „dykcja ocalająca” i odpowiedź na „erozję wyobraźni religijnej”. Twórczość poetycka Czesława Miłosza
   • 1. Punkt wyjścia
   • 2. W stronę ocalenia
   • 3. Pamięć i Wyobraźnia
   • 4. Język poetycki Miłosza
 • Rozdział III
  • „Ślad mój, pamiętnik wmurowany w cegły”. Analizy wybranych utworów
   • 1. Który skrzywdziłeś
   • 2. Esse
   • 3. Oda do ptaka
   • 4. Sens
 • Bibliografia
 • Nota o autorze
 • Od Wydawcy
 • Streszczenie
 • Summary
Opis:

Inaczej niż większość opracowań poświęconych poezji Czesława Miłosza, książka Lecha Giemzy adresowana jest nie tylko do środowisk akademickich, ale także – a może nawet przede wszystkim – do szerokiego grona miłośników poezji współczesnej. Jej zaletami są więc przede wszystkim jasność wywodu, klarowność stylu oraz syntetyczność. Ta ostatnia cecha zasługuje na szczególne podkreślenie, bo autor opracowania zmierzył się przecież nie tylko z rozległym dorobkiem Noblisty, ale także z niezmierzonymi obszarami komentarzy, które otaczają dziś dzieła poety. Co z nich wybrać? Jakiego Miłosza pokazać? – To pytania, które musiał sobie stawiać. Powiedzmy więc od razu: odpowiedzi, jakich udziela, w pełni satysfakcjonują. Badaczowi udała się nie lada sztuka: w niewielkim objętościowo tekście zdołał zmieścić kluczowe rozpoznania dotyczące twórczości poety, węzłowe punkty jego biografii oraz kilka oryginalnych interpretacji. Dowiemy się z książki o zasadach rządzących językiem poetyckim Miłosza, o predylekcji poety do synekdochy i liryki maski, o poetyce epifanii oraz mądrościowo-kontemplacyjnej strategii lirycznej; poznamy rolę pamięci i wyobraźni w dziele artysty oraz jego nieustanny głód świata.