Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Szukaj w historii wyjaśnienia swego losu. Proza Władysława Lecha Terleckiego

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów dzieł Władysława Lecha Terleckiego
 • Rozdział I Wprowadzenie
 • Rozdział II Terlecki – literatura historyczna jako łamigłówka
 • Rozdział III Tradycyjnie – pod prąd tradycji!
 • Rozdział IV Wobec historiozoficznych mitów i pytań etycznych
 • Bibliografia (wybór)
 • Nota o autorze
 • Nota edytorska
 • Antologia
 • Baśniotwórstwo i historia
 • Ani kłamstwo, ani legenda
 • Tristan i Izolda
 • Spisek
 • Pożegnanie
 • Zwierzęta zostały opłacone
 • Drabina Jakubowa
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
 • Summary
Opis:

Książka poświęcona twórczości Władysława Lecha Terleckiego to niezwykle cenna inicjatywa, ponieważ jest to twórca uznawany za jednego z najważniejszych pisarzy historycznych XX wieku. Przybliżenie jego twórczości to również doskonała okazja, by podjąć dyskusję na temat współczesnego rozumienia historii oraz sposobu jej opisywania. Na upowszechnienie zasługują dziś zarówno badania nad spuścizną Terleckiego, jak i (przede wszystkim) jego twórczość literacka.

Utrwalona opinia na temat trudności napotykanych w lekturze tych utworów, przede wszystkim ze względu na sposób konstruowania narracji, przyczyniła się do zaklasyfikowania twórczości Terleckiego do grupy tekstów przeznaczonych dla wyrafinowanego czytelnika. Na pewno trzeba zweryfikować to przekonanie. Wiele z zastosowanych przez pisarza rozwiązań oddziałuje dziś inaczej niż w momencie pierwszej publikacji tych powieści, dlatego warto pochylić się dan nimi na nowo.

Z recenzji dr hab. Joanny Warońskiej-Gęsiarz

O autorze

Lech Giemza - urodzony w 1976 roku, studia ukończył w 2001 (filologia polska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim), w 2005 obronił rozprawę doktorską, a w 2016 uzyskał habilitację. Jest wykładowcą literatury współczesnej w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku KUL, zajmuje się poezją polską po drugiej wojnie światowej, eseistyką, dziennikami, a także nowymi formami literatury w internecie (na przykład blogosferą). Autor książek: Nowa Fala wobec historii (Lublin 2008), Metafory historyczne w polskim eseju współczesnym (Lublin 2015), Spotkanie w literaturze jako sytuacja nieoczywista (Lublin 2019) i „Rzeka, która cierpi”. O poezji Czesława Miłosza (Kraków 2021). Obok działalności naukowej i dydaktycznej prowadzi szeroko zakrojoną akcję edukacyjną w ramach projektu „Książka z plecaka”.

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kanon Polski

 

Loading...