Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / W cieniu marnego czasu. O twórczości Antoniego Libery

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów utworów literackich Antoniego Libery
 • Rozdział I. Teatr natury: życie. Biografia Antoniego Libery
 • Rozdział II. Jasność z ducha oświecenia. Droga twórcza Antoniego Libery
  • 1. Język polski
  • 2. Przygoda z „Miazgą”
  • 3. Kosmos „Gombrowicza”
  • 4. Aktywność krytycznoliteracka
  • 5. Ambasador Samuela Becketta
  • 6. Tłumacz klasyki
 • Rozdział III. Jak potężna jest siła… „Madame”
  • 1. O powieści
  • 2. Geologia literacka: warstwy interpretacyjne i Mannowska „zasada montażu”
  • 3. Historia o miłości. Streszczenie utworu
  • 4. Obraz życia w PRL
  • 5. Natura mitu
  • 6. Klucz do interpretacji Madame
  • 7. Usłyszeć heksametr
  • 8. O gatunku. Blask arcydzieła
  • 9. Echa i refreny
  • 10. Kreacja narratora
  • 11. Między Koheletem a Schopenhauerem
  • 12. „Madame” w kinie?
 • Rozdział IV. Podróż życia. Proza autobiograficzna „Godot i jego cień”
  • 1. O Godocie i jego cieniu
  • 2. Tytuł
  • 3. Kłopoty bibliografów
  • 4. Cztery poziomy
  • 5. Konstrukcja kołowa
  • 6. Powieściowy dwuksiąg
  • 7. Kim jest ten człowiek?
 • Rozdział V. Sens „surowego szczęścia”. Tryptyk nowelistyczny „Niech się panu darzy”
  • 1. O tryptyku
  • 2. Streszczenia interpretacyjne utworów
  • 3. Literatura – szara strefa
  • 4. O co w tym wszystkim chodzi?
  • 5. Późne jesienne słońce
  • 6. Spirala – redukcja tkanki życia
  • 7. Trzy epifanie
  • 8. Epilog
 • Bibliografia twórczości Antoniego Libery
 • Najważniejsze realizacje dramatów Samuela Becketta w reżyserii Antoniego Libery
 • Nota o autorce
 • Antologia
  • Nota edytorska
  • Utwory oryginalne
   • Najlepiej się nie urodzić [fragment prozy autobiograficznej]
   • Radykalny sceptycyzm [fragment prozy autobiograficznej]
   • Niech się panu darzy. Opowiadanie wigilijne
   • Toccata C-dur [fragment noweli muzycznej]
   • Kompot z wisień. Opowiadanie wakacyjne
  • O Samuelu Becketcie
   • Godot w Teatrze Współczesnym
   • Czekać na Godota. Glosa o sztuce „Czekając na Godota”
   • Czy jesteśmy „sami w tej próżni”?
   • Dialog o „Czekając na Godota” z o. Januszem Pydą
   • Błogosławieństwo Becketta. Wspomnienie
  • Publicystyka
   • Żoliborz – moja mała ojczyzna
   • Nie, panie generale…
   • Wokół książki Wojciecha Jaruzelskiego „Stan wojenny. Dlaczego”
   • Teatr polski – tradycja i przyszłość.
   • Debata w Belwederze 20 września 2017 roku
   • Prawdziwy humanista. Pożegnanie Janusza Szpotańskiego
   • Kim jest artysta w dzisiejszym świecie?
  • Sztuka przekładu
   • Od Sofoklesa do Becketta. Wybór przekładów poetyckich
   • William Shakespeare (1564–1616)
   • Jean Racine (1639–1699)
   • Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
   • Friedrich Schiller (1759–1805)
   • Friedrich Hölderlin (1770–1843)
   • William Wordsworth (1770–1850)
   • Matthäus C. von Collin (1779–1824)
   • Kardynał John Henry Newman (1801–1890)
   • Charles Baudelaire (1821–1867)
   • Oscar Wilde (1854–1900)
   • Konstandinos Kawafis (1863–1933)
   • William Butler Yeats (1865–1939)
   • Rainer Maria Rilke (1875–1926)
   • Guillaume Apollinaire (1880–1918)
   • James Joyce (1882–1941)
   • Thomas Stearns Eliot (1888–1965)
   • Samuel Beckett (1906–1989)
   • Philip Larkin (1922–1985)
   • Warsztat tłumacza
   • Fuga śmierci Paula Celana
 • Od Wydawcy
 • Streszczenie
 • Summary
Opis:

Praca Małgorzaty Judy-Mieloch został a napisana z pasją i widoczną atencją wobec licznych dokonań Antoniego Libery na polu kultury polskiej - a więc nie tylko w obszarze prozy, ale także przekładu i szeroko rozumianej działalności teatralnej. Pojawiające się w opracowaniu wyraźne sądy wartościujące nie są nachalne i pełnią rolę istotnych drogowskazów. Warto podkreślić, że autorka dysponuje szeroką wiedzą o biografii pisarza, zdobywaną dzięki kontaktom z nim. Opracowanie dekonstruuje wygodny mit o Liberze jako autorze jednej książki . Małgorzata Juda-Mieloch nie zapomina o tym, czym w dorobku pisarza jest Madame. Słusznie podkreśla wielopłaszczyznowość tej powieści - czytanej nazbyt często wyłącznie jako romans. Pamięta jednak również o tym, że stanowi ona tylko jedno skrzydło dyptyku, którego istotnym dopełnieniem jest wyrafinowana gatunkowo opowieść Godot i jego cień. Wrażliwość na intertekstualne uwikłania prozy Libery pozwala autorce przenieść dyskurs interpretacyjny ponad powierzchowne skojarzenia i wygodne stereotypy, a także odsłonić intrygujące sensy wszyte przez pisarza pod podszewkę tekstowej materii.

Wydawca: Instytut Literatury
Miejsce i rok wydania: Kraków 2021
Redakcja językowo-stylistyczna: Alicja Stępniak
Korekta: Adriana Kretkowska, Anna Kędroń
Skład i łamanie: Alicja Stępniak
ISBN 978-83-66765-67-2