Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Lechoń. Rycerz i faun

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów dzieł Jana Lechonia
 • Prolog. Gniazdo cnoty
 • Rozdział I. Dziadek w armii Napoleona
 • Rozdział II. Cudowne dziecko
 • Rozdział III. Ojców
 • Rozdział IV. Oda do młodości
 • Rozdział V. Bzy i kartacze
 • Rozdział VI. Medium w mundurze
 • Rozdział VII. Skamandryta
 • Rozdział VIII. Karmazynowy poemat
 • Rozdział IX. Śmierć i miłość
 • Rozdział X. Nienasycenie
 • Rozdział XI. Złota czaszka
 • Rozdział XII. Anioł z dachu Notre Dame
 • Rozdział XIII. Wojenna odyseja
 • Rozdział XIV. Anhelli w Nowym Jorku
 • Rozdział XV. Rycerz
 • Rozdział XVI. Faun
 • Rozdział XVII. Polowanie na wieszcza
 • Rozdział XVIII. Łzy Polaka
 • Rozdział XIX. Powstałem nagi z mego snu
 • Rozdział XX. Erynie
 • Rozdział XXI. Srebrne i czarne
 • Epilog. Jean Lechoń de la lune
Opis:

Erudycja, analityczna nieustępliwość i empatia dla bohatera opowieści – Wojciech Wencel z pasją naświetla czytelnikom sylwetkę kolejnego, po Kazimierzu Wierzyńskim, wielkiego skamandryty – Jana Lechonia.

Rycerz i faun jest literaturoznawczą konsekwencją artystycznej pasji i poetyckiej fascynacji Wencla autorem Srebrnego i czarnego, któremu poświęcał wcześniej wiersze (Do Jana LechoniaRomantycznośćLechoń), a w 2018 roku przygotował dla Państwowego Instytutu Wydawniczego nową edycję jego poezji Kasandra się myli. W Rycerzu i faunie czytelnik poznaje losy Lechonia na tle przemian społeczno-politycznych epoki i obserwuje, jak wielka historia łączy się z wielką literaturą i osobistymi dramatami poety – chorobą nerwową, uzależnieniami, niemocą twórczą – aż do samobójczej śmierci, tworząc nieśmiertelną legendę „ostatniego romantyka” lub protoplasty „nowego romantyzmu”.

 

Wydawca: Instytut Literatury
Miejsce i rok wydania: Kraków 2021
Redakcja językowa: Alicja Stępniak
Korekta i adiustacja: Adrian Kyć, Aleksandra Luberda
Skład i łamanie: Anna Papiernik
ISBN: 978-83-66765-70-2

Loading...