Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Nomadyzm po polsku. Szkice o literaturze współczesnej

Opis:

Wszystkie zamieszczone w książce teksty cechuje - tak znamienny dla Stanisława Gawlińskiego, wybitnego historyka literatury najnowszej i krytyka literackiego - emocjonalny ton wypowiedzi: polemiczny, przybierający najczęściej formę eseju, szkicu czy felietonu krytycznoliterackiego. Autor epatuje czytelnika nie tylko szczegółową wiedzą historycznoliteracką, ale także niekonwencjonalnym często przywoływaniem ciekawych kontekstów interpretacyjnych: historycznych, filozoficznych, kulturowych czy teologicznych. Intrygująca jest także tytułowa formuła książki, którą odczytać można na różne sposoby. Nomadyzm w słownikowej definicji oznacza stan przejściowy, koczowniczy, życie w nieustannym ruchu, w drodze. [...] Oznaczać też może liczne (i trochę przypadkowe, jakby improwizowane, czynione ad hoc) „wędrówki” Autora po najnowszej literaturze polskiej - jego krytycznoliterackie "wycieczki" w stronę twórczości zakorzenionej w epoce dwudziestolecia międzywojennego, okresu Polski Ludowej, ale przede wszystkim czasów od przełomu 1989 roku aż po lata współczesne.

Spis treści:
 • O POEZJI
  • Bóg w poezji Józefa Czechowicza
  • O „Piłsudskim“ Józefa Łobodowskiego
  • Rozmowy z ojczyzną
  • Ojczyzny Czesława Miłosza
  • Życie historią. O wierszu Jana Polkowskiego „Czy narodziłeś się człowieku“?
 • O PROZIE
  • Dyskurs etniczny w prozie Józefa Wittlina
  • „Szczuropolacy“ (według) Edwarda Redlińskiego
  • Dojczland po polsku. „Alienacje słowiańskiego pisarza w germańskiej trasie”
  • Nostalgia w późnej twórczości Jana Józefa Szczepańskiego
  • Czeskie raje? O książkach Mariusza Szczygła
 • O KRYTYCE LITERACKIEJ
  • Miłosz Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
  • Formy i funkcje krytyki literackiej Przemysława Czaplińskiego
 • SUPLEMENT
  • Walor cierpienia, sens ofiary