Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Szkoła poetycka Józefa Czechowicza. O awangardzie (nie tylko) lubelskiej

Spis treści:
 • Wstęp
 • Wstęp do drugiego wydania
 • Rozdział I. Przemiany awangardy. Od „poezji uspołecznionej” do „poezji czystej”
 • Rozdział II. W kręgu Czechowicza
  • 1. Funkcje redakcyjne w czasopismach warszawskich
  • 2. Wieczory i spotkania literackie
  • 3. Inicjatywy wydawnicze
  • 4. Działalność recenzyjna
 • Rozdział III. Modele poezji Czechowicza
  • 1. Ludwik Fryde
  • 2. Kazimierz Wyka
  • 3. Jan Kott
 • Rozdział IV. Szkoła poetycka Czechowicza
  • 1. Naśladowcy i epigoni
  • 2. Poeci awangardy
 • Rozdział V. Retoryka katastrofizmu. Szkoła Czechowicza w poezji Drugiej Awangardy
 • Bibliografia
 • Streszczenie
 • Summary
 • Nota bibliograficzna
 • Nota o autorze
 • Note About the Author
 • Indeks nazwisk
Opis:

Stanisław Gawliński, nawiązując do prac Janusza Stradeckiego, Janusza Sławińskiego, Michała Głowińskiego, poświęconych zagadnieniom grupy literackiej, w swej dysertacji podjął rzadko i okazjonalnie opracowywaną problematykę szkoły poetyckiej (w tym przypadku Czechowicza). Autor przede wszystkim zajął się opisem i rekonstrukcją tych składników życia literackiego i modeli poetyckich, które zaliczyć by można w poczet czynników szkołotwórczych. Rozstrzyganie kwestii dokonuje się tu zgodnie z zasadą diachronii i synchronii, określoną przez Sławińskiego: „Poprzez grę elementów «związanych» i «swobodnych», konstytutywnych i modyfikujących, kanonizowanych i peryferyjnych, a zatem przez stosunki strukturalne wypowiada się akcja procesu historycznoliterackiego”. (…)

Rozróżnienia i ustalenia badacza są wnikliwe, subtelne i szczegółowe. Dzięki temu powstał dynamiczny obraz rozumienia poezji (…).

Dysertacja Gawlińskiego jest istotnym wzbogaceniem dorobku badawczego, poświęconego dynamicznym, trudnym do ogarnięcia zjawiskom, tworzącym miejsca wspólne w poezji.

(z recenzji prof. Z. Chojnowskiego, „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 1)

Loading...