Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Żywioł i duch. O wyobraźni pneumatoforycznej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • ROZDZIAŁ I Poetycka pneumatoforyczność – nieuchwytne „duchonosicielstwo”
  • ROZDZIAŁ II O tożsamości i z tożsamością. Walka K.K. Baczyńskiego
  • ROZDZIAŁ III Romantyczna Pneuma
  • ROZDZIAŁ IV Chrześcijański Duch
  • ROZDZIAŁ V Obłoków cisza. Pneuma i człowiek
  • ROZDZIAŁ VI Duch Święty i wiosło
  • ROZDZIAŁ VII Baczyński i teologia
  • ROZDZIAŁ VIII Duch języka, język Ducha
  • ZAKOŃCZENIE / 297
Opis:

Książka Żywioł i Duch. O wyobraźni pneumatoforycznej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dotyczy tych wymiarów poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, które ujawniają się szczególnie w jego późnych wierszach i prowokują do podjęcia badań z pogranicza literaturoznawstwa i teologii. Pneumatoforyczność (zgodnie z greckim źródłosłowem „pneumatoforyczny” oznacza „niosący ducha”) okazuje się szczególną jakością wyobraźni poetyckiej „drugiego Słowackiego”, znajdującą swój wyraz na różnych poziomach organizacji tekstu. Zawarte w wierszach Baczyńskiego obrazy doświadczenia świętości w sytuacji tragicznej pozwalają na nowo odkryć jednego z najważniejszych polskich poetów XX wieku dzięki wyzwoleniu się spod wpływu legendy – unieśmiertelniającej, ale i zniekształcającej obraz człowieka poszukującego odpowiedzi na najważniejsze egzystencjalne pytania. Obrazy Ducha Świętego okazują się kluczem do zrozumienia złożonej i nieortodoksyjnej, często zniekształcanej w procesie recepcji twórczości Jana Bugaja religijności poety oraz uchwycenia istoty sanctum rodzącego się w ruchu między żywiołem i Duchem.

Loading...