Wydawnictwa / Instytut Literatury Wydawnictwo / Pragnienie. Antologia Nowego Dokumentu Tekstowego 2021

Spis treści:
Opis:

Z Romanem Bobrykiem i Moniką Brągiel wyróżniliśmy 29 poetek i poetów spośród 309 osób, które nadesłały na konkurs projekty książek poetyckich. Z każdej wyróżnionej propozycji wydawniczej wybraliśmy zestawy 2–3 wierszy, które znalazły się w antologii „Pragnienie”. […] W tej książce, co ciekawe i szczególnie dla mnie istotne, nie znalazł się chyba żaden zestaw osoby odcinającej kupony od modnych strategii uczestnictwa w poezji. Kalkulującej i kalkulowanej. Przyjmującej strategię ponad własną wrażliwość i empatię.

Rafał Gawin

 

Wydawcy: Instytut Literatury, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Łodzi
Redakcja: Rafał Gawin
Korekta: Zuzanna Sala, Łukasz Żurek
Projekt okładki: Jakub Pszoniak
Skład: Stefa Marchwiówna
ISBN: 978-83-66765-74-0

Loading...