Wydawnictwa / Książki finansowane przez Instytut Literatury / Egotyki i niewiersze

Opis:

„Bogdan Jaremin – to poeta filozofujący, ale zawsze w oparciu o konkretny obraz, sugestywną metaforę, przejrzystą składnię. Być może precyzja tych wierszy wynika z badawczych pasji autora Egotyków i niewierszy, który jest doktorem nauk medycznych. Może dlatego właśnie jego teksty przypominają wykłady z anatomii człowieka i świata.

Nowe wiersze Jaremina są zarazem dyskursywne i liryczne, jakby poeta – idąc za przykładem Czesława Miłosza – poszukiwał »formy bardziej pojemnej, / która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą«. Stąd przekorny nieco tytuł Egotyki i niewiersze. »Niewiersze« dlatego, że są to utwory przesycone filozoficznymi dociekaniami, w których poeta stara się scalić dwie bardzo różne części swojej natury: racjonalną i osjaniczną, oświeceniową i romantyczną. a czym miałby być »egotyk«? Erupcją narcyzmu? Nic z tych rzecz. »Egotyk« – którego nazwa jest neologizmem stworzonym przez analogię do erotyku – to utwór autorefleksyjny, odwiert w głębokich pokładach »ja«.

Ostatnio karierę robi ekopoetyka – holistyczna gałąź literaturoznawstwa, podważająca dychotomiczny podział na naturę i kulturę. Ten tom Bogdana Jaremina, zważywszy na ilość biologicznych odniesień, na czułość wobec Matki Ziemi, spodoba się pionierom tego nurtu. i z pewnością nie tylko im”. — Tadeusz Dąbrowski

instrukcja:

tryby się zatarły
tryb rozkazujący osłabł, oznajmujący się rozpadł
przypuszczający stracił pewność siebie
powstały zgrzyty, piski, zatarcia
jeśli niektórzy probują korzystać z machiny bez trybu
- przeczytaj instrukcję
rozbierz mechanizm na części, oczyść i złóż ponownie

właściwe narzędzia, to podstawa

Loading...