Wydawnictwa / Książki finansowane przez Instytut Literatury / Kiełkujące ziarno piasku

Opis:

„Zygmunt Ficek kontynuuje najlepsze tradycje poezji poświęconej przyrodzie Tatr i duchowym przemianom człowieka w tej przestrzeni. Sięga po mowę wzniosłą, uważną i czułą, trzyma się z dala od odczuć zbiorowych. W liryce tej ważną rolę odgrywają tropy przemiany wewnętrznej, drogi samodoskonaleń, trakty namysłu nad zagadką istnienia.

Wędrówka ku szczytom ma tu kilka znaczeń: samotny piechur pragnie odnaleźć własny obszar wolności, ćwiczyć wrażliwość otwartą na surowe piękno, gromadzić chwile epifanicznego skupienia i zachwytu, doskonalić wolę, wzmacniać pragnienie świata pozarealnego, wreszcie – rozmyślać o przemianach czasu oraz odniesieniach kruchego życia ludzkiego do wiecznej i sensownej natury, tworzyć wizje ostatecznej marszruty. Co istotne, refleksje Ficka jak najdalsze są od obrotów abstrakcji, gdyż rozgrywka ze światem dzieje się na gruncie realnym, na szlakach tatrzańskich i beskidzkich. Nazwy topograficzne wzmacniają autentyczność przekazu, podobnie jak rozsiane w tekstach fragmenty autobiografii”. – Wojciech Ligęza

***

Babiogórska legenda

Na szczycie góry jest rumowisko
głazów, ponieważ żył tu człowiek, który
budował piękny zamek i piękny świat
w świetle słońca.

Ale chociaż murował na skale, przecież
w nocy cały ten zamek i cały ten świat
rozpadał mu się, a on leżał bez ducha.
Nad ranem siłą woli podnosił się
i budował od nowa.

Aż pewnego dnia siła jego woli
nie była dostatecznie mocna
podniósł się jeszcze, ale zamku ani
tym bardziej świata odbudować
nie był w stanie. Następnego poranka wcale
nie wstał.

Powiadają, że jednak się podniósł
i poszedł w inne kraje
budować inny świat. Bierze się to stąd
że nie znaleziono żadnego śladu po nim.
Tylko te kamienie.

Inni mówią znowu, że pomaga
każdemu, komu rozpadło się wszystko.
Każdemu, kto przyjdzie do tego miejsca
wspomni go i poprosi, pomoże odbudować
leżący w gruzach świat.

 

Wydawcy: Instytut Literatury i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków
Redakcja tomu: Krystyna Paździora
Korekta: Katarzyna Pawlik
Projekt graficzny i skład: Magda Dębicka

Loading...