Wydawnictwa / Książki finansowane przez Instytut Literatury / Lęki nieoswojone

Opis:

„Dobrze jest przeczytać coś, co pozostawia w czło­wieku ślad. Takie właśnie są wiersze Bożeny Ptak, równie dojmujące wówczas, gdy mówią o rzeczach prywatnych – jak i wtedy, gdy odwołują się do su­mienia lub rozsądku współczesnej Polski czy Eu­ropy. Przeważa ton gorzki, ironiczny, ale nic w tej poezji nic jest jednoznaczne, niespodzianka czyha za każdym rogiem. Kiedy już opadnie bitewny kurz, najważniejsze okazuje się „zdążyć jeszcze raz wypić, zatańczyć, zaszaleć” – Andrzej Appel

*
Poeci nadal schodzą się w kawiarniach
i czytają siebie
sylabizują peany
od kielicha do kielicha
a boży świat
nic o nich nie wie
trzeba ziemią potrząsnąć
aż do bólu
aby ktoś
przeczytał wiersz
pomyślał
a może nawet się rozczulił…
*

Wydawca: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków
Redakcja: Andrzej Appel
Korekta: Andrzej Appel
Projekt graficzny i skład: Magda Dębicka
ISBN: 978-83-957581-4-0

Loading...