Wydawnictwa / Książki finansowane przez Instytut Literatury / Miłość i drzewa

Opis:

„Aniu, masz dar dobierania i łączenia słów w taki sposób, że pomiędzy nimi, ponad nimi, wokół nich powstaje PRZESTRZEŃ CZYSTEJ, SUBSTANCJALNEJ POEZJI. I w tej przestrzeni człowiek czuje się jak w innym wymiarze, gdzieś, gdzie nie ma nic banalnego, nic trywialnego, nic, co by odwracało uwagę od tego, co w człowieku wewnętrzne, istotne... sama nie wiem, jak to nazwać... Piękne”. – Maria Jentys-Borelowska o wierszach Anny Bernat z tomiku Miłość i drzewa w liście do autorki

„Żeby mieć coś do powiedzenia, trzeba coś przeżyć, a przede wszystkim uważnie patrzeć. Bohaterowie wierszy Anny Bernat – jesiony, wierzby, topole – to uważni i cierpliwi obserwatorzy życia w rozmaitych jego przejawach. I choć mówią do nas ściszonym tonem – ledwie szmerem liści – ich głos jest doniosły. Dotyczy bowiem spraw ważnych, przykrych, bolesnych. Łatwego pocieszenia w tej liryce nie znajdziemy, ale promyk nadziei owszem”. – Andrzej Appel

Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Literatury w ramach Tarczy dla Literatów.

***

Stary jesion
pokrzywiony ledwie stoi
dzięcioł serca niemrawo
stuka pod korą

Jeszcze ściska liście
jak największe skarby
ale już wie
do ostatnich nerwów korzeni
że mróz silniejszy

Kiedy nocą mgła
otula pień
stary jesion wznosi nagie gałęzie
w modlitwie

Tak dziękuje niebu
za miłość i liście

 

Redakcja: Andrzej Appel
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Projekt graficzny i skład: Tunia
ISBN 978-83-66359-88-8
ISBN 978-83-959291-1-3

Loading...