Wydawnictwa / Książki finansowane przez Instytut Literatury / Mimochodem

Opis:

„Jej [ECCz] pytania ontologiczne dotyczą przede wszystkim wolności i samodzielności w rozpoznawaniu najważniejszych naszych powołań." – Adriana Szymańska

„To poezja mocnych wzruszeń i głębokich zamyśleń nad kondycją dzisiejszego człowieka; wiersze pełne troski wywołanej zgiełkiem świata i niewiedzą czy «głuchotą» człowieka." – Krzysztof Lisowski

Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Literatury w ramach Tarczy dla Literatów.

***

mozół

pory roku dojrzałe
idę z wami
potykam się mijam omijam
stronię słaniam się kluczę
nim upadnę
nim runę

mosty promy wiadukty kładki
kamieniste drogi dole niedole
mądrości racje i plany
po co się tak mozolę

idę z wami niemal bez powodu
bez winy bez przyczyny
żeby u końca powiedzieć:
byłam

przygodna wędrówka w czasie?

dzień się rozwidnia
i gaśnie

 


Redakcja: Zbigniew Włodzimierz Fronczek
Korekta: Barbara Caban
Projekt graficzny: Patrycja Sus-Lutyńska
ISBN 978-83-66761-02-5
ISBN 978-83-66765-11-5

Loading...