Wydawnictwa / Książki finansowane przez Instytut Literatury / Na szlaku dialogu

Opis:

„Mariusz Olbromski to miłośnik Kresów, kultury z nimi związanej i pięknych postaci. Wie, że nie da się o tym śpiewać w pracach kulturoznawczych czy albumach. Zaprzęga więc do tej roli poezję, dobierając te środki wyrazu, które wykorzystują własny temperament artystyczny i zarazem idealnie służą przypominaniu klimatu Kresów, mądremu zachwytowi ich urodą. W tym świetle pojawiają się nie tylko krajobrazy. To także sylwetki ludzi, którzy wyrośli na ziemi historycznie polskiej, choć politycznie i społecznie już dziś obcej. Takiej, którą odwiedzamy myślą, pamięcią. Mariusz Olbromski kieruje ku niej, do jej dzisiejszych gospodarzy, słowa pełne ciepła i soczystych barw." – Piotr Müldner-Nieckowski

„Liryczny szlak Mariusza Olbromskiego, choć przeszły i tęskny, jest pełen światła. Ścieżki są jasne. Urok życia zdaje się oczywisty. Zatrzymane czasy, zatrzymane miejsca kolejny raz rozmawiają z czytającym. Utwory przynoszą urzeczenie tradycją, romantyczną Polską, Kresami, także tamtą poetyką: miarą wiersza, obrazowaniem. Nic nie dożywa swoich dni. Trwa." – Krzysztof Bielecki

Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Literatury w ramach Tarczy dla Literatów.

***

Za oknem

A teraz wisisz już nad nami Bono
w poświatach za oknem hotelu,
gdy kruki znów nad tobą krążą wolno. 
Ptaki mądrości gniazda strzegące,
powagi murów – świadków historii. 

Nauczcie mnie, skrzydlaci przyjaciele
jak po błękitach myślą błądzić,
jak widzieć wszystko w panoramie,
a każdy proch i kamień blisko dojrzeć.

Ukażcie swoim cichym lotem,
że wszystko jest tu cudem.
Wspomnijcie też o złocie ponad złoto
nim zacznę dzień i zbudzę słowa.

 

Redakcja: Krzysztof Bielecki
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Projekt graficzny i skład: Tunia
ISBN 978-83-959291-5-1
ISBN 978-83-66359-95-6

Loading...