Wydawnictwa / Książki finansowane przez Instytut Literatury / Szczęście

Opis:

„Tamara Bołdak-Janowska, postać wielokulturowa, mocno osadzona w realiach pogranicza białorusko-polsko-tatarskiego (z całym bolesnym i ciężkim bagażem tegoż) to pisarka niepokorna. Stawia pytania, które wwiercają się w umysł czytelnika. Tamara traktuje odbiorcę poważnie, jak partnera do filozoficznej dysputy nad najbardziej istotnymi i powodującymi cierpienie przejawami życia człowieka i ziemi, a raczej Ziemi. Jednocześnie, wśród wielu dziedzin artystycznych, uprawiając rysunek „satyryczno-filozoficzny” poetka zaskakuje skojarzeniami, ostrym poczuciem humoru. We wszystkim, co robi, jest oryginalna, śmiała i wierna sobie”. – Katarzyna Boruń-Jagodzińska.

„Poezja Tamary Bołdak-Janowskiej dotyka do żywego. I… do martwego. Biologia, zmysł jeden czy drugi – przenikają duszę. I przenikają duszę słowa, sprowadzając je raz na margines życia (jakby słowo było złem koniecznym i nie musiało żyć), a raz wynosząc na wyżyny. Manowce chcą być majestatem. Życie jest utrudzone. A jego sprawa, sprawa życia, postawiona zdecydowanie w jednym z utworów, okrywa cieniem gęstą treść tomu:
Komu, po co ja tu.
Do kogo płaczę
. – Krzysztof Bielecki

***

Ładny wiersz

Obciążona kroplami naga gałąź krzaka.
Jedno i drugie zdaje się mocne.
Myślisz: płacze albo kwitnie.
To dobra myśl.
Nie plącze szyku
wspólności.
Opadło i skrystalizowało się niebo.
W powabną całość.
Zwisł pręt i zwisło ono.
Obcałowało.

Wydawcy: Instytut Literatury i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa
Redakcja tomu: Krzysztof Bielecki
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Projekt graficzny i skład: Tunia

Loading...