Wydawnictwa / Książki finansowane przez Instytut Literatury / W niewidzialnych dłoniach Boga

Opis:

Z  wierszy wprost religijnych lub modlitewnych, ale też z  tych, w  których zaledwie pobrzmiewa echo metafizycznych rozterek i zwątpień, wydobywa Dziedzic cechy dominujące w tym nurcie twórczości krakowskiego poety: franciszkańską radość życia, witalizm miarkowany stoicko-chrześcijańską refleksją, zachwyt nad harmonią i pięknem stworzenia („W obliczu cudów wszechświata” to słowa jednego z wierszy Ziemianina), postawę modlitewnego zawierzenia, świadomość odpowiedzialności artysty, obdarzonego przez Stwórcę talentem słowa. Ale nie brak też w  tej twórczości pytań zasadniczych, rodzących się zwłaszcza w chwilach bolesnych doświadczeń. Religijność Ziemianina jest żywa, dynamiczna, w sytuacjach rozpaczy i buntu nawet dramatyczna, a  niektóre z  jego wierszy, jak np. z  tomu Przymierzanie peruki, są poruszającym zapisem zmagań i  przewartościowań również w tej sferze. Nawet tzw. „godzenie się z losem”, czy też z „wyrokami Opatrzności” nie jest pozbawione gorzkiego dystansu i wciąż otwartych pytań.
(Z recenzji prof. dra hab. Romana Mazurkiewicza)

Wydawcy: Biblioteka Kraków, Instytut Literatury
Miejsce i rok wydania: Kraków 2020
Korekta i adiustacja: Anna Szczepańska-Krasoń
ISBN: 978-83-66253-25-4
ISBN: 978-83-66765-33-7

Loading...