Wydawnictwa / Pokolenie Solidarności / Bez kontroli uboli. Listy małżonków

Opis:

Na książkę składa się korespondencja pomiędzy Ewą Bukojemską a jej internowanym w Warszawie-Białołęce, Rzeszowie-Załężu i Uhercach mężem Michałem – operatorem, reżyserem producentem filmowym. Rysuje fascynujący obraz prób zachowania godności i jednostkowej, wewnętrznej niepodległości w czasach komunistycznej dyktatury, a jednocześnie dotyka spraw codziennych, domowych, najzwyklejszych. Jak pisze w swojej recenzji Piotr Łukasz Andrzejewski – obrońca opozycjonistów w procesach politycznych od połowy lat 70.: Historia najdobitniej wykłada się przez jednostkowe losy jej uczestników. Z perspektywy czasu ocena okresu stanu wojennego w Polsce nasyca się szczegółami ich osobistych doświadczeń".

 

Wydawcy: Instytut Literatury, Księgarnia Akademicka
Miejsce i rok wydania: Kraków 2021
Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Czyż, Adam Roliński
ISBN 978-83-8138-531-2
ISBN 978-83-66765-60-3

Loading...