Czytelnia / Agata Kłopotowska

Agata Kłopotowska – publicystka, krytyk literacki, autorka wywiadów. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała także na Wydziale Polonistyki UW. Współautorka haseł do Wielkiego słownika angielsko-polskiego (Oxford–PWN). Pra­cowała jako lektorka języka angielskiego, a także tłumaczka ustna i pisemna. Zajmuje się między innymi twórczością Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Ta­deusza Różewicza, ks. Jana Twardowskiego, Antoniego Libery. Wśród jej rozmówców znaleźli się: Zofia Korbońska, Jan Nowak-Jeziorański, Leopold Unger, Włodzimierz Bolecki, Marek Jan Chodakiewicz, Jan Miodek, Andrzej Paczkowski i inni. Publikowała głów­nie w „Przeglądzie Polskim”, cotygodniowym dodatku kulturalnym nowojorskiego „Nowego Dziennika”, a także sporadycznie na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Polskiej”, „Nowego Państwa”, „Przeglądu Politycznego”, „Arcanów”, „Glaukopisu” i „Frondy”. Od kilkunastu lat fascynuje się dziełem literackim Janusza Krasińskiego, któremu poświęciła książkę „Żyć dla pisania. O twórczości literackiej Janusza Krasińskiego”. W latach 2006–2011 była szefową Sekcji Polskich Tłumaczy w Europejskim Trybunale Obrachunkowym w Luksemburgu. Od kwietnia 2012 roku jest kierowniczką Działu Języka Polskiego w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europej­skiej i Rady Europejskiej w Brukseli.

Czytaj więcej

Twórczość