Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / „Żyć dla pisania prawdy”. O twórczości literackiej Janusza Krasińskiego

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów dzieł literackich Janusza Krasińskiego
 • Rozdział I Zraniony życiorys. Biografia Janusza Krasińskiego
  • Też kiedyś był dzieckiem…
  • „Matko Boska, oddal bombę!”
  • Czarny dym i zgliszcza
  • Historia rodem z Kafki
  • „Powrót w nieznane”
  • Rozkwit pisarstwa
  • Niewolnik pióra
 • Rozdział II Puste zdania nie dawały mu spokoju. O twórczości Janusza Krasińskiego
  • „Z trwogą myślał o nowej erze…”
  • „Paliło go, by przerwać jakoś tę zbrodniczą ciszę”
  • „Jak […] to napisać, żeby to niosło za sobą coś więcej”?
  • „Co to jest to, co mnie otacza, i co ja tu robię?”
 • Rozdział III Od horrendum „Wózka” przez „Potworka pamięci” ku ocaleniu duszy. Analizy wybranych utworów
  • Przez ziemię piekielną, pod głuchym niebem – marsz!
  • „Wiersz pisze się, chodząc po celi”
  • „W obręczy czerwonego muru”
  • Przekreślić „krótką kreską”
  • „Potworek jest piękny”
  • Ocalić duszę, choćby jej okruch
  • „Ja jedno tylko muszę, dochować wierności. Bo straszna zdrada”
 • Bibliografia
 • Nota o autorce
 • Antologia
  • Nota edytorska
 • Poezja
  • Drewniaki
  • Karuzela
  • Piosenka o szkiełku
 • Proza
  • Gdybyś poszedł pierwszy
   • Potworek
  • Wózek
   • Wielka Manna
  • Na stracenie
   • Rozdział V Ocalić okruch duszy
   • Rozdział VII Msza
  • Twarzą do ściany
   • Rozdział VII Matka
   • Rozdział XI Krzak gorejący
  • Niemoc
   • Powrót w nieznane
   • Świat jest cieplarką
  • Przełom
   • Rozdział X
 • Dramat
  • Krzak gorejący. Dramaty
   • Krzak gorejący
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
 • Summary
Opis:

Opracowanie Agaty Kłopotowskiej obejmuje swym zasięgiem pełne spektrum twórczości Janusza Krasińskiego – jego wiersze, dramaty i prozę. Co więcej: autorka wykorzystała nieznane dotąd wypowiedzi autora o sobie i swojej twórczości, zaczerpnięte z zarejestrowanych rozmów, które z nim przeprowadziła. Autorka pokazuje, że biografia Janusza Krasińskiego – pełna nieoczekiwanych zwrotów, poruszających dramatów i radykalnych, nieoczywistych wyborów – stanowi nie tylko wdzięczny materiał dla filmowego scenariusza, ale jest też matrycą twórczości autora, który – jak niewielu polskich pisarzy XX i początku XXI wieku – czuł się wezwany do świadectwa o faktach spychanych na margines zbiorowej świadomości. Twórczość autora Czapy jawi się zatem jako „maskowana autobiografia”, będąca nie tyle wyzwaniem, czy też wyznaniem, ile raczej właśnie świadectwem: swoistym prywatnym dokumentem, dającym wgląd w okrucieństwa minionego stulecia – zarówno hitlerowskie, jak i stalinowskie. Poruszając się ze swobodą i swadą po rozległych i mocno zróżnicowanych obszarach twórczości pisarza, autorka ukazuje, w jaki sposób wspomniany imperatyw świadectwa kształtował charakterystyczną dla jego warsztatu predylekcję do opracowywania tych samych wątków w rozmaitych formach literackich, do ich ciągłej, nigdy niezakończonej rekontekstualizacji i reinterpretacji. Stopniowo z kart monografii wyłania się nie tylko obraz Krasińskiego-świadka, ale także Krasińskiego-artysty i mędrca, zatroskanego o świat, w którym przyszło mu żyć. Dobrze się stało, że autorka zdecydowała się na interpretację utworów różnych rodzajów i gatunków, ofiarowując nam w ten sposób szersze spojrzenie na dokonania pisarza i specyfikę form, jakimi się posługiwał.