Czytelnia / Artur Przybysławski

Artur Przybysławski (ur. 1970) – doktor habilitowany nauk humanistycznych, filozof, tłumacz z języka angielskiego i tybetańskiego, specjalista w zakresie filozofii buddyjskiej i historii filozofii.

W 2001 roku na podstawie napisanej pod kierunkiem Władysława Stróżewskiego rozprawy Myśl Talesa i Heraklita w filozofii Arystotelesa, Hegla, Nietzschego, Heideggera uzyskał na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W 2010 roku na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego habilitował się na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Buddyjska filozofia pustki.

Pracował w Katedrze Historii Filozofii UŁ. Był współpracownikiem Karmapa International Buddhist Institute w New Delhi, jak również International Institute of Asian and Tibetan Studies w Hiszpanii. Wykłada język tybetański, filozofię buddyjską oraz filozofię zachodnią w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.

Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Za przekłady otrzymał wyróżnienie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Został także laureatem Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca.

Twórczość:

Proza:

 • Pan Profesor, 2020

Monografie:

 • Coincidentia oppositorum, 2004
 • Buddyjska filozofia pustki, 2009
 • Pustka jest radością, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka, 2010
 • Tales i początki refleksji europejskiej, 2016
 • Buddyjska epistemologia Tybetu: studia i przekłady, 2017
 • Świat jest tylko umysłem, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka, 2018

Przekłady:

 • Thomas de Quincey, Ostatnie dni Immanuela Kanta, 1996
 • Arthur O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu: studium z dziejów idei, 1999
 • Paul de Man, Ideologia estetyczna, 2000
 • Christopher Norris, Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi: teoria krytyczna i prawo rozumu, 2001
 • Paul de Man, Alegorie czytania: język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta, 2004
 • Arthur O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu: studium historii pewnej idei: z dodaniem tekstów „Historiografia idei”, „Obecne stanowiska i przeszła historia” oraz „Refleksje o historii idei”, 2009
 • Nagardżuna, Filozofia pustki i współzależnego wyłaniania, 2014

Źródła internetowe:

Artur Przybysławski (42738) - Lubimyczytać.pl (lubimyczytac.pl)

Artur Przybysławski laureatem Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca | dzieje.pl - Historia Polski

Wydawnictwo w Podwórku | Artur Przybysławski (wpodworku.pl)

Artur Przybysławski – Wikipedia, wolna encyklopedia

Czytaj więcej