Czytelnia / Barbara Szargot

Barbara Szargot – studia magisterskie i doktoranckie odbyła na Uniwersytecie Śląskim. W 1999 roku obroniła rozprawę doktorską: Amor sacer, amor profanus. O wątkach miłosnych w powieściach Marii Rodziewiczówny, napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Kłosińskiego. W 2014 roku uzyskała habilitację na podstawie dorobku naukowego i książki Wiek klęski. Studia o „Rodzinie Połanieckich” Henryka Sienkiewicza (2013). Od 2015 roku pracuje na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, obecnie w Instytucie Literaturoznawstwa. Jest członkinią Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza; w latach 2013–2019 była Przewodniczącą Piotrkowskiego Oddziału TLiAM, od 2019 roku pełni funkcję Przewodniczącej Bytomskiego Oddziału TLiAM; od 2013 roku pracuje w Sądzie Koleżeńskim TLiAM w Warszawie. Należy do Komisji Historycznoliterackiej (Oddział PAN w Katowicach).

Twórczość:

Prace naukowe:

  • Amor sacer, amor profanus. Wątki miłosne w powieściach Marii Rodziewiczówny, Piotrków Trybunalski 2009
  • Pozytywista i prawda. Wokół „Tragikomedii prawdy” Aleksandra Świętochowskiego, Katowice 2005
  • Jeżycjada a sprawa polska. O powieściach Małgorzaty Musierowicz (wspólnie z M. Szargotem), Katowice 2011
  • Wiek klęski. Studia o „Rodzinie Połanieckich” Henryka Sienkiewicza, Piotrków Trybunalski 2013

Źródła internetowe:

http://sienkiewicz.al.uw.edu.pl/barbara-szargot http://www.il.whum.ujd.edu.pl/1795,Pracownicy

 

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...