Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Czytanie językami. Praktyki interpretacyjne dla uczniów i studentów

Spis treści:
 • Adam Regiewicz,  Po co czytać to po raz kolejny...? Wprowadzenie
 • Agnieszka Czajkowska,  Wiersz Do matki Polki Adam Mickiewicza. Czy rzeczywiście skandal wychowawczy?
 • Adam Regiewicz,  Czapka Kubusia. Interpretacja Mendla Gdańskiego Marii Konopnickiej
 • Adam Regiewicz,  W poszukiwaniu axis mundi. Latarnik Henryka Sienkiewicza w perspektywie antropologii przestrzeni
 • Adam Regiewicz,  Bachanalia z Tanatosem w tle. Mitopoetyka w interpretacji Naszej szkapy Marii Konopnickiej
 • Barbara Szargot,  Dylematy ideowe Stasi Bozowskiej (i innych). O Siłaczce Stefana Żeromskiego
 • Artur Żywiołek,  Pieniądze, miłość i polityka. Gra w Lalkę (próba lektury performatywnej)
 • Barbara Szargot,  Potop jako studium zdrady (na tle dziewiętnastowiecznej obsesji zdrady)
 • Barbara Szargot,  Tomasz Judym. Czy naprawdę bohater pozytywny?
 • Jak powinna zachowywać się kobieta? Moralność pani Dulskiej czytana jako sztuka modelująca normy postępowania.
 • Artur Żywiołek,  „Na początku był rytm”. W Malinowym chruśniaku Bolesława Leśmiana wobec Pieśni nad Pieśniami
 • Awangarda kontra Skamander? Uwagi, nazbyt oczywiste, o kilku wierszach z Warszawy i Krakowa w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Usłyszeć powstanie. O audytywnym doświadczeniu wojny w Pamiętniku z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego
 • „Stworzyć wiersz”. O utworach Haliny Poświatowskiej
 • Requiem dla dawnych bohaterów. Zbigniewa Herberta Do Apollina i Do Marka Aurelego
 • Moralna obojętność muzyki? Propozycja kontekstowej lektury wiersza Pana Cogito przygody z muzyką Zbigniewa Herberta
 • Noty o autorach
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
Opis:

Czytanie językami. Praktyki interpretacyjne dla uczniów i studentów to zbiór błyskotliwych i nowatorskich interpretacji najważniejszych tekstów kanonu lektur szkolnych. Autorzy udowadniają, że utwory tak dokładnie "wyczytane" przez polonistykę jak Ludzie bezdomni czy W malinowym chruśniaku wciąż skrywają w sobie nieoczywiste znaczenia. Publikacja jest znakomitą pomocą dla wszystkich nauczycieli polonistów oraz studentów kierunków filologicznych.

To książka wyrastająca ze sztuki interpretacji. Odwołuje się do fundamentalnej dla polonisty praktyki: uważnej, niespiesznej, wnikliwej i silnie subiektywnej lektury. Za tą strategią filologiczną kryje się umiłowanie słowa – przyciągającego uwagę, wywołującego skojarzenia, pobudzającego do poszukiwań. Autorzy szkiców sięgają do tekstów niemal kanonicznych, obecnych bodaj w każdym rozkładzie materiału kształcenia literackiego – do utworów Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Bolesława Leśmiana, Mirona Białoszewskiego, Haliny Poświatowskiej czy Zbigniewa Herberta. Przedstawione w niniejszej publikacji refleksje i wnioski są jednak rezultatem niekoniecznie oczywistych metod badawczych. Stąd tytułowe „języki”, przywodzące na myśl praktykę indywidualnego czytania, a zarazem kojarzone z metodologią, w której zakorzeniona jest interpretacja. Wachlarz proponowanych ujęć jest imponujący: od hermeneutyki i aksjologii po antropologię przedmiotu i muzyczność literatury. Autorzy pragną ożywić szkolny i akademicki dyskurs, przypominając poniekąd o prawdziwym powołaniu filologii, o sztuce interpretacji.

 

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kanon Polski.

 

Wydawca: Instytut Literatury
Miejsce i rok wydania: Kraków 2022
Redakcja naukowa: Marian Kisiel, Wojciech Kudyba, Józef Maria Ruszar
Redakcja językowa: Anna Hajduk
Korekta i adiustacja: Karolina Libro, Klaudia Kruczek
Skład: Olga Radziszewska
ISBN: 978-83-67170-11-6 (print)
ISBN: 978-83-67170-23-9 (online)

Loading...